Lokaldemokrati med statlig tvangstrøye

Jo, det handler om samfunnsbygging, grønn fremtid, om bedre busstilbud, sykkelstier og gangveier. Men byvekstavtalene har også en annen side. Det handler også om lokaldemokrati og lokal råderett.