Lokale idrettslag velger andre systemer og utelater informasjon for å verne sine medlemmer

Lokale idrettslag velger vekk idrettsforbundets systemer, og legger ikke inn full informasjon om sine medlemmer. Idrettsforbundet ber om en dialog med klubbene.