Før han ble Lommemannen, mener politiet serieforbryteren opererte som Bandasjemannen. Totalt dreier det seg om 30 år med omreisende virksomhet med overgrep mot barn, fra 1976 til 2006. Felles for sakene er at politiet har registrert samme egenart og fremgangsmåte på sakene.

Men trolig vil han kunne slippe tiltale i en stor andel av disse tilfellene, uansett hva politiet mener bevisene sier.

FLERE HUNDRE: Foreldelsesfristen er nemlig ti år. Dermed vil 20 av årene falle bort når politiet skal forberede tiltaler i Lommemann-saken, skriver Dagsavisen.

Fra de første overgrepene ble registrert som «Lommemannsaker» og anmeldt i 1990 og til foreldelsesfristen ved årsskiftet 1997/1998, er det anmeldt 21 overgrep. Det kommer i tillegg til de flere hundre overgrepene politiet anslår at "Bandasjemannen" begikk i Bergensområdet mellom 1976 og 1990.

Politiet har så langt skaffet seg DNA-bevis som knytter den siktede 55-åringen fra Bergen til fem overgrepssaker. Én av disse sakene er blant de som er eldre en fristen - et overgrep på Bjølsen skole i 1995.

BEVIS GÅTT TAPT: 13 anmeldte forhold mellom 1990 og 1997 er fra Hordaland. I tillegg er fem andre saker fra Oslo-området foreldet, viser gjennomgangen.

Viktig bevismateriale er også gått tapt fordi 49 av de 67 første guttene som ble sexmisbrukt av Lommemannen ikke ble avhørt.

– Det er viktig å avhøre barna mens de fremdeles har hendelsen friskt i minne. Bevismaterialet blir betydelig svekket når barna må avhøres flere år etter at overgrepene fant sted. Ofrene er ikke blitt tatt på alvor, sa politiadvokat Jorid Kile Berg i august 2006. Det er Kile Berg som aktorerer saken.