– Det er en utfordring når norske kommuner bare gir oss kontrakter på ett og to år. Vi ønsker oss lengre kontrakter, helst tre-fire år, sier nordensjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

Sommeren 2020 fikk Bergen sine første utleie-tohjulinger. El-løperhjul var noe helt nytt da osloselskapet Ryde Technology kuppet markedet over natten.

Siden har Bolt, Tier, Wind, Bird og flere andre forsøkt seg, med blandet hell. De fleste har nå trukket seg helt ut fra Bergen.

180 millioner turer

I juni 2022 innførte Bergen kommune en lisensordning basert på anbudskonkurranse. Ryde, Voi og Bolt var de tre som nådde opp.

I mars i år ga Bolt opp. Dermed er det bare to aktører igjen. Ryde og Voi har også solid fotfeste i Oslo, Trondheim og flere andre storbyer.

– Tidligere fikk vi mye kjeft på grunn av feilparkering og ulykker. Nå har fokuset endret seg, og folk har skjønt at sparkesykkel ikke er et leketøy, men et transportmiddel. Vi har konstruktive diskusjoner med myndighetene om hvordan vi kan utvikle tjenesten, mikromobiliteten og dynamikken i byene der vi opererer, sier Voi-direktør og grunnlegger Fredrik Hjelm.

Han forteller at Voi har utført 180 millioner turer siden oppstarten og har én million månedlige brukere i Europa.

Kommunen: – Vurderer å utvide

Tord Honne Holgernes er avdelingsleder i Bymiljøetaten, som håndterer løperhjul-kontraktene. Den kommunale etaten sendte nylig ut et spørreskjema til relevante aktører der man ba om innspill på lengden på tillatelsesperioden.

– Voi etterlyser langsiktighet, da dette avgjør hvor mye ressurser de kan bruke på å bygge opp tjenesten. Hva tenker Bergen kommune rundt dette, ett år før neste utlysning?

– Lengden på tillatelsesperioden er en naturlig del av evalueringsarbeidet som nå pågår, sier Holgernes, og antyder at spørsmålet skal politisk behandles før sommeren.

Bymiljøetaten minner om at Oslo og Trondheim opererer med tillatelsesperioder på kun ett år.

– For lange tillatelsesperioder har tidligere blitt pekt på som negativt, fordi det kan hindre utvikling av nye teknologiske løsninger. Denne balansegangen blir en viktig del av evalueringsarbeidet, sier Holgernes til BA.

Mikromobilitet har kommet for å bli.

Tord Honne Holgernes, Bymiljøetaten

Kjeft fra Arbeidstilsynet

Bergen kommune har tilbudt tyske Tier å overta lisensen til Bolt, men selskapet har takket nei.

– Det er relativt kort tid igjen av tillatelsesperioden, så det kan være vanskelig for noen å komme inn på nåværende tidspunkt. Vi er i innledende dialog med en aktør, men dette er ikke endelig avklart, sier avdelingslederen i Bergen kommune.

Voi-ledelsen har måttet tåle kritikk og dagbøter fra Arbeidstilsynet, blant annet for brudd på HMS-regler og arbeidsavtaler.

– Vi fikk blant annet beskjed om at vi måtte ha eget toalett for kvinner i våre lokaler i Bergen, men vi har ingen kvinner som jobber der, så det virker litt unødvendig, sier Moe Gjerde.

Konkurrenten Ryde har fått refs for en rekke forhold, blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, pauser, overtidsbetaling, ferie og bestemmelsen om midlertidige stillinger.

– Kommet for å bli

Voi mener det må telle i formildende retning at løperhjulbransjen er i etableringsfasen, med ferskt regelverk og mye sesongbasert arbeid.

– Det er bra at Arbeidstilsynet legger listen høyt, men for bransjen er det krevende å investere i nye arbeidsplasser, lokaler, teknikk og logistikk. Jeg skjønner at ikke alle våre konkurrenter synes det er fristende, særlig når kontraktene blir så korte. For vår del tenker vi langsiktighet og har vunnet kontrakter i alle de største norske byene. Jeg føler vi har godt samarbeid med kommunene der vi opererer, sier Moe Gjerde.

Bergen kommune svarer dette om løperhjulenes fremtid:

– Mikromobilitet har kommet for å bli, noe vi ser på bruken av bysykler, elsparkesykler og behovet for transportløsninger som er tilpasset den fortettede byutviklingen. For vår del handler det om å legge til rette for løsninger som fungerer for brukerne, men også for alle de andre trafikantene i bybildet. Tillatelsesordningen for elsparkesykler har vært en viktig del av det, sier Tord Honne Holgernes.