Løvstien og hundepark

– Vi bor slik at vi ser rett bort på Løvstakken, vi ser at det arbeides med Løvstien, og leser også i dagspressen om millionarbeidet som utføres der. Leste også noe om at det også skal lages et område for lufting av hunder. Jeg har i over ett år søkt kommunen om å få et lufteområde til alle hundene i Lægdene/Sollien, hvor vi kan slippe dem og la dem løpe rundt. Selvsagt kan vi kjøre til andre bydeler og lufte hundene våre der, men det blir som å gå over bekken etter vann. Svaret jeg fikk fra kommunen var at «det ikke var midler til det». DET tror jeg ikke på. Det er flere marker i Lægdene-området som lett kan gjerdes inn, med en port i hver ende, for lett gjennomgang. Nå må kommunen komme på banen, ta en befaring, og gi hundene våre et friområde.

Knut Smilden

Svar: I Årstad bydel ligger det også en hundeluftegård ved Tveitevannet. De to andre kommunale hundeluftegårdene i Bergen ligger ved Tennebekk i Kanadaskogen (Laksevåg bydel) og ved Liavatnet i Åsane. Bymiljøetaten jobber med å vurdere mulighetene for etablering av hundeluftegårder i de øvrige bydelene. Da ser vi på friluftsområder, utfartspunkt og turveier som utgangspunkt. Å finne egnet areal til en hundepark er krevende, og det vil gjerne være behov for kompromisser mellom en rekke ulike hensyn. Vi har derfor laget et sett med kriterier for etablering av hundeluftegårder. Disse baserer seg blant annet på areal, lokalisering, tilkomst, biologisk mangfold og topografi.

Vennlig hilsen

Bymiljøetaten

Simpel reklame

– Jeg reagerer på overskriften «Hodet i klemme» for NRK sitt program om brytesporten! Å ligge over en motstander på matten med hodet i klemme er livsfarlig. Dette har ikke noe med sporten å gjøre! Det var jo det som skjedde med George Floyd i Minneapolis i 2020. Det samme kan skje på en brytematte. Tittelen «Hodet i klemme» er en simpel reklame for en flott sport.

Per Myrold,

Nyborg i Åsane

Feil vei?

– Hvis man presterer å kjøre ut på en helt ny motorvei i feil kjøreretning, så burde man bli fratatt førerkortet på livstid. Det er ikke verre enn at man følger normal skilting, mer komplisert enn det er det ikke. Får man ikke med seg hva som er skiltet, da har man veldig lite bak et ratt å gjøre.

Hilsen Owen

Hunder og hilsing

– En summer skriver at det er en uting at de får hilse på hverandre.

For noe tull. De blir som regel glade når de får hilse på andre.

Rolf Haukeland

Løgent

– Da Støre besøkte reineier Gaup, spurte han ifølge VG Gaup om hvor mange reinsdyr familien har. Støre fikk et «megetsigende» blikk fra Gaup, skriver VG. Støre korrigerte umiddelbart seg selv og sa at «det skal man ikke spørre om, det er veldig personlig, særlig foran så mange folk til stede, det passer seg ikke». Hva var upassende med dette spørsmålet? Var det krenkende? Er samer ekstra sensitive? Hva da med bøndene, vil en bonde føle seg krenket hvis noen spør hvor mange kyr de har på gården, eller hvor mange griser og sauer de har? Dette var løgent! Noen som har en forklaring på denne sensitiviteten?

Kent Ove Eide

Varmepumper

– Hvorfor må det autoriserte folk for å installere varmepumpe? Loven ble vel bestemt den gang det var «farlig» gass i disse. Nå er det jo en helt nøytral gass i varmepumpene, som ikke utgjør noen fare for miljøet. Hvem som helst med litt kunnskap og kjennskap til montering burde kunne montere en varmepumpe. Det er kun garantien som ev. kan utgjøre et problem og som en må ta med i vurderingen.

Arne Eriksen

Eldre og apper

– En summer mener eldre ikke vil lære seg å bruke smarttelefoner med apper. Han misforstår. Mange eldre har ikke telefoner med apper. De har telefoner for å ringe og sende meldinger, og så har de gjerne et nettbrett hjemme for å gå i nettbanken. Det har noe med økonomi å gjøre. Jeg har hatt min doro-telefon i mange, mange år, og telefonregningen min er fast på 109 kroner måneden.

Aud (81)

Les flere summetoner her: Folk må få betale med mynter!