– Myndighetene viser ingen vilje til handlekraft i denne saken. Vi har levd med luktplagen altfor lenge og ingen ser ut til å ta ansvar for å hjelpe oss, sier en fortvilet Kjersti Marie Grinde.

Grinde er styreleder i et av de to huseierlagene som sammen har levert anmeldelsen til politiet. Den viser til manglende handlekraft fra myndighetene. I Råvarden er det er 40–50 hus som tidvis rammes av den forferdelige lukten.

– Dette gjelder luktforurensning av ukjent opphav og bør i aller høyeste grad betraktes som en hastesak, sier Grinde.

Mulig gassutslipp

– Sannsynligheten er der for at dette er gassutslipp, og for vår del går det på egen sikkerhet og helse. Det er akutt for oss å finne opphavet til lukten, sier Grinde.

De siste dagene har andre boligområder også opplevd luktplager. Turgåere i Hordnesskogen og besøkende på idrettsbanen har fått kjenne på den illeluktende stanken.

– Hvorfor er det ingen som slår alarm? Hvem har ansvar for at vår sikkerhet er ivaretatt? Vi mener at det er svikt hos flere vi har vært i kontakt med for å få hjelp med denne saken. Fylkesmannen har gitt de en måned på å komme med tilbakemelding om egen bedrift. Det gir en følelse av at vi ikke blir tatt på alvor, sier Grinde.

Kan ta tid

Bedriftene i industriområdet med driftstillatelse fra Fylkesmannen er bedt om å internkontrollere virksomheten.

– Vi tar saken på største alvor, og jeg forventer at bedriftene umiddelbart kontrollerer egne anlegg og gir snarlig tilbakemelding til oss, sier Miljødirektør Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen.

Miljødirektøren påpeker at denne type problematikk vil kanskje ta tid å komme til bunns i.

– Det ville vært enklere å sette i gang tiltak om vi visste opphavet for lukten. Jeg tror alle aktørene i Rådalen ønsker å få dette oppklart så raskt som mulig, sier Kvingedal.

Kartlegger anlegget

Helsevernenheten i Bergen kommune har bedt om en kartlegging av biogassanlegget. Bergen Biogass som er underlagt Vann- og avløpsetaten har fått ansvar for at kartleggingen blir gjennomført. Selve kartleggingen vil anlegget stå for selv.

– Vi har fått forespørsel fra Fylkesmannen og Helsevernenheten om å levere dokumentasjon og  rutiner vi har som viser at anlegget driftes forsvarlig.  Vi er rimelig sikker på at opphavet til lukten ikke er hos oss, sier Martin Opdal, fungerende etatssjef i Vann- og avløpsetaten.

Luktekspert tilkalt

Anlegget som har hatt flere drifts-avvik siden oppstart i 2016, har tidligere vært årsaken til vond lukt i Råvarden.

– Vi jobber tett med denne saken og vi har bedt en utenforstående ekspert om å se på problematikken, forteller Sonja Skotheim leder i Helsevernenheten.

Selskapet Sintef Molab skal bistå kommunen med å finne ut hvor lukten kan ha sitt opphav. De har blant annet ekspertise på luktmåling, luftkvalitet og spredningsberegninger.

– Grunnen for at vi har tatt tak i denne problematikken nå er at vi har fått tydelig beskjed om situasjonen. Tidligere er det blitt registrert klager hos vaktsentralen og hos biogassanlegget som vi ikke har hatt oversikt over. Vi skal undersøke alle bedrifter i området, sier Skotheim.

Samles til møte

Fredag skal Bergen kommune, Brannvesenet, Fylkesmannen og Miljørettet helsevern møtes for å diskutere situasjonen. Da vil de og ha fått en uttalelse fra Sintef Molab.

– Vi er flere som jobber målrettet med denne saken. Om beboere i området har tips til hvor opphavet kan være må de gjerne ta kontakt, sier Skotheim.