– Det er livsfarlig for jernbanen å bli utelatt fra oppstart. SV er sterkt kritisk til dette forslaget, hvis veibyggingen begynner uten oppstart for jernbanen er det stor fare for at det aldri blir noen moderne toglinje fra Arna til Voss, sier SVs partileder Audun Lysbakken til BA.

Han kommenterer lekkasjen fra Ny nasjonal transportplan som statsminister Erna Solberg, samt Dag Inge Ulstein (KrF) og en Sveinung Rotevatn (V) kom med onsdag.

Her går det frem at de vil starte med Arna-Voss, men at de også kan se for seg en etappevis utbygging der veibyggingen kommer igang et par år før jernbanebyggingen.

– Det skulle bare mangle at regjeringen forplikter seg til å komme i gang i 2024, etter mange år med løftebrudd og utsettelser.

Lysbakken frykter at jernbanen droppes senere, dersom veibyggingen kommer igang. Både denne Rotevatn og Ulstein avviste det på pressebriefen til regjeringspartiene.

– Hvis dere vinner valget i høst, kan dere vel sette i gang med en samtidig utbygging?

– Vi vil ha det. Vi må se regjeringens begrunnelse for å utsette jernbanen, gjennom noe mer grundig enn en medielekkasje. Men vi har hele tiden advart mot en slik løsning.

Burde forkastet Hordfast

Han mener at de burde droppet Hordfast og blitt ferdig med det.

– Når Solberg og Hareide lover å bygge Hordfast er det ingen gledens dag for Vestlandet, det er en gigantisk feilprioritering, smeller det fra partilederen.

– Fergefri E39 er en prisbombe som kommer til å ødelegge uerstattelig natur, påføre de reisende store kostnader og fortrenge andre samferdselsprosjekter som er viktigere. Trygge hverdagsveier i Vestland må prioriteres foran en diger motorvei.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), var sånn passe fornøyd med prioriteringen, men understreket at han vil se helheten i planen.

Thor Haakon Bakke (MDG) sier at han som byråd er veldig glad for at K5 Arna-Voss ligger inne.

– Men jeg tar forbehold om at jeg ikke kjenner summen det ligger inne med. Ny vei og togbane har vært høyt prioritert for Bergen, det handler om liv og helse, konkurrerer ut en av Europas mest klima-fiendtlige flyruter, og er bra for godstrafikken, sier han.

Tåler en pressekonferanse til

Han venter spent på de to resterende prosjektene som regionen er opptatt av – Bybanen til Åsane og Ringveg Øst. Disse prosjektene ønsket ikke regjeringen å fortelle noe om i dag.

– Det er så klart skuffende at det desidert viktigste prosjektet for Bergen ikke ble lekket i dag. Nå er vi alle lei av pressekonferanser, men jeg tåler en til for dette prosjektet.

– Ringveg Øst er viktig for bergenserne nord i byen, det handler om liv og helse, men trenger kollektivfelt i begge retninger for å bli et virkelig godt prosjekt. Som med Bybanen hadde jeg om håp om dette skulle komme i dag.