Bymiljøetaten har i dag fem sykler. Og i går åpnet bestillingssystemet for gratis utlån av de kommunale syklene.

Per i dag har kommunen fire lastesykler og én vanlig el-sykkel med vogn. Frem til en gang i mai vil det nå være mulig å låne disse.

Stor interesse

Fem sykler kan kanskje høres lite ut, og til dette kommenterer sykkelsjef Einar Johan Grieg.

– Først og fremst er det et økonomisk og ressursmessig spørsmål, fordi etterspørselen er absolutt til stede, understreker sykkelsjefen i Bergen kommune.

Siden i høst, da prosjektet ble lansert, har nemlig interessen vært stor for å prøvelåne. Kommunens tanke er at publikum kan få låne en sykkel, før man eventuelt kjøper en egen.

De er nemlig langt fra billig.

– Syklene koster fra 30 000–40 000 kroner og oppover avhengig av hvilket tilleggsutstyr du vil ha, opplyser mobilitetsrådgiver i etaten, Ingvild Clementsen Kayser.

– Denne jeg prøver nå, ligger rundt 35 000 kroner i anskaffelse. Tilleggsutstyret på den, er de to barnesetene.

Nå ser ikke høye priser ut til å skremme bort alle som er genuint opptatt av miljøet, og som mener en slik sykkel kan dekke et behov.

– Jeg ser flere og flere slike lastesykler i bybildet. Og mange har allerede anskaffet seg lastesykkel helt uavhengig av vårt prosjekt. Interessen er stigende, sier Grieg.

Ingvild Clementsen Kayser vil frem til og med mai holde blikket rettet mot lastesykkel-prosjektet.

Håpet til Bymiljøetaten har vært også å kunne nå frem til mulige brukere utenfor sentrumskjernen.

– Nå kan interesserte låne syklene gjennom utstyrsbibliotekene BUA i regi av Etat for idrett. I tillegg til sports- og fritidsutstyr, kan en nå også låne lastesykler.

Det er per i dag BUA Melkeplassen og BUA Åstveit (begynner utlån f.o.m. torsdag) som har hver sin lastesykkel til låns. De tre øvrige blir fortsatt administrert fra Bymiljøetaten i Autogården i Sentrum.

Å tro at behovet for en slik sykkel, kan være større i bydelene enn i Sentrum er ikke sykkelsjef Grieg uenig i.

Ut mai måned

– I bydelene er nok avstandene lengre til butikk og barnehage, så veldig mange ser at syklene er gode hjelpemidler i hverdagen. I mitt eget nærmiljø ser jeg at naboer anskaffer seg slike sykler og bruker disse fremfor bilen.

Ut mai vil det være mulig å låne lastesyklene. Går du inn på bergen.kommune.no/lastesykkel får du vite alt.