Arbeidet med å få koblet ut høydebassenget på Riplegården har tatt lenger tid en forventet.

Siden torsdag har vannarbeidere jobbet på spreng med å få byttet ut deler i vannanlegget. Håpet var at arbeidet skulle være ferdig på kvelden, men det lot seg ikke gjøre.

Les også: Jobber på spreng for å stoppe forurenset vann

– Vi holder på fortsatt på og håper vi snart er ferdige. Beboerne i området må fortsette å koke vannet frem til tirsdag, sier Asle Aasen, seksjonsleder for vannproduksjon i Bergen Vann.

Pålitelige prøver

Årsaken er at parrallelt med arbeidet for å koble ut bassenget, har også ledningsnettet blitt kloret. Etter at kloringen er ferdig, må ledningene spyles helt rene før de igjen kan ta nye vannprøver.

– Kloren dreper jo alle bakterier. Da kan vi ikke ta prøver når det er klor i vannet, forklarer Aasen.

 

Først når det er helt rent, vil prøvene være pålitelige.

– Deretter må vi vente ett døgn og ta en ny prøve, og så nok et nytt døgn for enda en prøve. Da blir vi ikke ferdig før mandag.

Kilden ukjent

Avhengig av resultatene på prøvene, håper Aasen at drikkevannet kan friskmeldes på tirsdag.

– Vi håper virkelig det er i orden da, men kan ikke garantere noe. Frem til da gjør vi det vi kan for å bli kvitt forurensingen.

– Vet der hvor den stammer fra?

– Når bassenget er tomt skal vi gjennomsøke det og gjøre det rent. Forhåpentlig finner vi ut mer da. Ellers forstår jeg ikke hvor dette kommer fra, for bassenget har tykke betongvegger og tak. En mulighet er at det kommer fra vannforsyningen lenger nede i Fyllingsdalen, men vi vet ikke ennå.