Selskapene Ryde, Voi og Bolt har det til felles at alle fikk lisens til å drive utleie av el-løperhjul i Bergen. Til felles har de også at Arbeidstilsynet ved flere tilfeller har avslørt uholdbare arbeidsforhold for selskapets ansatte. I går omtalte BA Bolts lokaler i Damsgårdsveien. Hit flyttet selskapet etter at det samme tilsynet hadde avgitt en sterkt kritisk rapport om forholdene i selskapets forrige lokaler, i Fleslandsvegen. Å flytte har ikke gjort situasjonen bedre. Også i det nye lokalene er det meste galt.

Bolt er i godt selskap. Både Ryde og Voi har tidligere blitt offer for samme kritikk fra Arbeidstilsynet. Disse rapportene lå på bordet før Bergen kommune avgjorde hvilke tre selskaper som skulle få fortsette utleievirksomheten. Den gang ville ikke Bymiljøetaten svare på om Arbeidstilsynets funn ville ha noe å si for utvelgelsen. I dag kan vi slå fast hvilken betydning rapportene hadde: Ingen.

På denne plassen har BA tidligere etterlyst at forholdene for arbeidstakerne i el-løperhjul-selskapene burde tillegges vekt ved tildeling av lisenser. Da svarte byutviklingsbyråd i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG), at forskriften ikke åpner for at kommunen kunne gjøre det. Det er altså reglene i seg selv som hindrer kommunen i å legge vekt på arbeidsforholdene i selskapene de gir lov til å drive til dels sterkt inntektsbringende virksomhet på kommunal grunn. Det grenser til ansvarsfraskrivelse. Bakke påpeker imidlertid at andre forvaltningsorganer har tilsyn med arbeidsforhold, og peker på Arbeidstilsynet.

De har åpenbart hatt godt med arbeid etter at de nye selskapene dukket opp i Bergen, arbeid som har resultert i flere kritiske rapporter. Likevel blir avsløringene bare fulgt opp med gode råd, selv om næringen har slitt med å vise seg fra en seriøs side. Arbeidstilsynet påpeker blant annet at det handler om en ung bransje, og at det ikke alltid er like lett å holde oversikt over hvilke regler og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.

Det har nok mange erfart. Men det krever ikke spesielt inngående kjennskap til lover og forskrifter for å forstå at noen av forholdene som er avdekket ikke kan være i samsvar med kravene som stilles i norsk arbeidsliv. Derfor burde myndighetene tatt i bruk sterkere lut for å få el-løperhjul-selskapene til å følge regelboken.

Veldig ny er heller ikke bransjen. To av selskapene som nå bruker bergensk grunn til å spe på inntekten er relative store, internasjonale bedrifter. At de kommer til Bergen og påstår at de ikke kjenner regelverket, faller egentlig på sin egen urimelighet.

Myndighetene må snart vurdere om det ikke lenger er tilstrekkelig med løfter om bedring, men heller ta i bruk sterkere virkemidler for å få skikk på forholdene. Og hva gjelder byråd Bakke, bør han ta saken opp med politikere på høyere nivå hvis han mener reglene de lager forhindrer han i å ta grep mot forkastelige arbeidsforhold i selskaper som får lisens til å drive inntektsgivende aktivitet på kommunal grunn.