Det ble klart da idrettsdomstolen med base i Sveits kunngjorde sin beslutning i saken mandag.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) straffet i februar den engelske fotballgiganten med utelukkelse fra mesterligaen i to sesonger og en bot på 30 millioner euro. Premier League-klubben ble funnet skyldig i å ha forbrutt seg mot fotballens regler om økonomisk fair play.

City-ledelsen anket straffen videre til voldgiftsretten i Lausanne, og mandag forelå avgjørelsen fra dommerne der.

CAS reduserer også boten til 10 millioner euro.

Avviser anklagene

Bakgrunnen for Uefas beslutning om å straffe Manchester City er at klubben skal ha overrapportert sponsorinntekter i perioden 2012 til 2016 for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere.

Manglende samarbeidsvilje under etterforskningen bidro også til den strenge straffen. Etterforskning ble innledet i 2018 på bakgrunn av lekkede dokumenter i datalekkasjen som er kjent under navnet Football Leaks.

I CAS har de tre dommerne Rui Botica Santos (Portugal), Ulrich Haas (Tyskland) og Andrew McDougall (Frankrike) behandlet saken.

Manchester City-ledelsen har hele tiden avvist anklagene som har vært rettet mot dem. Så sent som i helgen ga manager Pep Guardiola uttrykk for at han hadde tiltro til at CAS ville omgjøre straffen.

Store konsekvenser

Manchester City har vunnet ikke mindre enn 11 trofeer siden klubbens nåværende og pengesterke eiere fra Abu Dhabi overtok kontrollen. En seier i mesterligaen mangler imidlertid i premiesamlingen.

I forkant av at voldgiftsrettens kjennelse ble kjent mandag, ble det pekt på at to års utelukkelse fra mesterligaen ville medføre betydelige inntektstap og mulig spillerflukt.

Manchester City bokførte 93 millioner euro, rundt en milliard kroner, i premiepenger og TV-inntekter fra Champions League forrige sesong. I tillegg kommer billettinntekter og sponsorpenger.

Eksperter har også pekt på at CAS-dommen i stor grad vil påvirke legitimiteten og fremtiden til fotballens økonomiske fair play-regelverk. I så måte ligger det stor grad av prestisje i saken for Uefa.

Mandagens dom kan ankes til sveitsisk Høyesterett, men saken vil bli behandlet der kun dersom CAS har gjort en betydelig feil.