Mange utesteder holder stengt, mens én bar vil utvide

Fredag forlenget byrådet tiltakene i Bergen. Dermed holder mange av byens utesteder stengt i nye to uker. Men én bar vil også utvide.