Ubehagelige dumper i veien

– Jeg bruker el-scooter for å kunne ferdes ute. Jeg har stor glede av å kunne kjøre i Lynghaugparken, og i området rundt Ortuvannet. Manglende vedlikehold av turveiene gjør det ubehagelig å kjøre enkelte steder. Regnvann har fått lov til å grave dype renner over veiene noen steder, og i tillegg ligger det en del småstein rundt omkring.

Gunn

Svar: Hei Gunn. Turveien rundt Ortuvannet vil i løpet av året bli utbedret med tanke på universell utforming. Dette omfatter nytt toppdekke av grus og noen andre mindre tiltak. For at Gunn skal få fine turer rundt Ortuvannet i mellomtiden, vil vi gjøre noen strakstiltak i veien hvor vannet har gravd renner, og ved broen så snart snøen er borte.

Vennlig hilsen Anne Berit i Bymiljøetaten

Åsane Storsenter

– Hva tenkte ledelsen på Åsane Storsenter på da de flyttet Lindex og H&M bort til Horisont? En stor feil, spør de meg.

Hilsen en sint og

skuffet kunde

Svar: Kjære kunde, takk for tilbakemeldingen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og styrke senterets butikkmiks, og inn- og utflyttinger er en del av kjøpesenterdynamikken, og endringer gir plass for nye konsept.

Vi kan bekrefte at H&M og Lindex har avsluttet leieforholdet her hos oss, og i disse lokalene har vi allerede på plass nye konsept som en stor og flott Carlings, Billy Storhandel, og det bygges i disse dager en helt ny Cubus som åpner i april. Som sagt så jobber vi kontinuerlig med å utvikle og styrke senterets butikkmiks og kundene våre kan glede seg til enda flere spennende nyheter i løpet av våren!

Med vennlig hilsen

Nina Schanche Nilsen,

Senterdirektør,

Åsane storsenter

Byen mellom de syv fjell

– Mellom de syv fjell ligger verdens vakreste naturgitte havneby. Det kommer planleggere fra hele verden, for å transformere denne vakre perlen til Oslo eller Dubai.

Bergensere, slå ring om denne skatten vår. Vi vil heller se på havnen, vi vil heller se hvilke skip som ligger inne eller hvem som går fra Bergen havn når vi står på Fløyen eller Ulriken enn å se på noen høye blokker til noen utenlandske investorer som vil bruke Bergen havn som investeringsprosjekt. Til det er havnen for viktig, i det grønne skiftet er havnen for viktig.

Hvordan vi er kommet i denne situasjonen at vi flytter godsterminalen opp i Fana og resten planlagt flyttet ut på Ågotnes, er for meg en gåte. Dette er et dårlig politisk håndverk. Å bygge en havn er en stor investering og et viktig verktøy for sameksistens med den øvrige verden. Ikke sløs denne viktige delen av havnebyen Bergen bort på investorer.

Tenk om vi hadde brukt en brøkdel av denne planleggingskapasiteten på noe så enkelt som vedlikehold av det gedigne forfall av byens steingater! Nei, det er vel ikke interessant, det er for lite utfordrende. Før hørte du hammerslag over hele Bergen, lyden av vedlikehold, en lyd med mellom 90 eller 110 desibel av flittige hender som tok vare på byens smykker. Men nå har den stilnet hen, det er stille i Bergen nå. Fylket har visst klart å hoste opp noen kroner, det rekker så vidt til noen asfaltklatter. Resten har gått med til sykkeltunneler, broer og viadukter.

Arvid Fjæren,

gammel brolegger

Rundemanen

– Hvorfor er det ikke lys i masten på Rundemanen?

Hilsen Trond

God bakst

– Takk til Backstube, for deilig bakst til ok priser! Kirsebærdrøm er min favoritt!

Hilsen en ung student

Mot et todelt helsevesen

– I en befolkning med flere og flere eldre, er mangelen på fastleger en trussel mot folkehelsen. Svikten begynte under regjeringene til Erna Solberg. Vi øynet håp med den nye regjeringen, men det har gått fra vondt til verre. Flere tusen er uten fastlege i Bergen, og skal vi tro allmennlegeforeningen, er det i hele landet opp mot 250 000 uten fastlege.

Hvordan i all verden har det kunnet skje i et land som har flest leger pr. innbygger i hele verden? Samfunnet har endret seg, og med det behov og forventninger. I stedet for å gripe fatt i utfordringene i helsetjenesten, viker styresmaktene unna. I Bergen har helsebyråden forslått at lengden på egenmelding kan økes for å avlaste fastlegene; som om det skulle bety noe.

Hvordan har behov og forventninger endret seg? Tidligere var det stort sett menn som studerte medisin og ble leger. De kunne ofre seg for legegjerningen ved at de ikke hadde vesentlige forpliktelser hjemme. Nå er det stort sett kvinner som studerer medisin og blir leger. De kan ikke som sine tidligere mannlige kolleger, ofre seg helt for legegjerningen. De har også forpliktelser hjemme. Da må de veie arbeid opp mot fritid og ha forutsigbare arbeidsvilkår. Det får de som sykehuslege, men ikke som fastlege og selvstendig næringsdrivende. Det er flerfoldige søkere til stillinger som lege på sykehusene og ikke søkere til stillinger som fastlege; noe Bergen kommune fikk erfare da de nylig lyste ledig to fastlegehjemler. For å rette opp i dette, må det offentlige ta fullt arbeidsgiveransvar og tilby samme arbeidsbetingelser og rammevilkår for fastleger som for sykehusleger. Det sitter langt inne, for det koster penger.

Videre var det ofte slik at når vi hadde behov for helsetjeneste, ble vi satt på en prioritert eller uprioritert venteliste. Med et heloffentlig helsevesen måtte vi godta det. Nå er det ikke slik lenger. Dersom det offentlige ikke er tilgjengelig som forventet, går de som kan betale til det private. Det private helsevesenet er i sterk vekst mens konfliktene rår i det offentlige. I løpet av de siste 20 årene etter at helseforetaksmodellen ble innført, har antallet private helseinstitusjoner økt fra 1 til over 40. Og antallet som har privat helseforsikring nærmer seg en og en halv million.

I stedet for å gripe fatt i de underliggende årsakene til fastlegekrisen, roter helseministeren det til med sykehusøkonomien på en slik måte at fagpersoner ikke vet om de skal slutte eller holde ut litt lenger. Det benytter det private helsevesenet seg av ved å hente fagfolk som de trenger fra det offentlige. Vi får en tiltakende privatisering av helsevesenet der det offentlige står igjen på perrongen.

Fastlegeordningen er krum­tappen i helsevesenet vårt. Dersom ordningen bryter sammen, får vi et todelt helsevesen der de som kan betale klarer seg og de som ikke kan betale i stor grad må klare seg selv.

Olav Reikerås

Les flere summetoner her: Er det virkelig sant at man kan låne frø på biblioteket?