Markella og 300 andre utenlandske studenter bor nå på karantenehotell i Bergen

– Jeg trodde at karantenetiden skulle være veldig streng, trist og ensom, men det er ikke så gale, sier Markella Papadimitriou.