Berømt pølsebod i en knipe

Pølseboden Trekroneren har trolig ikke hatt tillatelse til å drive pølsebod de siste 70 årene.