Gå til sidens hovedinnhold

Måtte gjøre gymsalen om til garderobe for å få plass til nye uniformer

Da pandemien brøt ut tok de ansatte ved Sandviken sykehus på seg hvit uniform. Temaet har i mange år vært omdiskutert i fagmiljøet.

For abonnenter

De fleste av de ansatte ved Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen, kjent som Sandviken sykehus, bruker vanligvis sivile klær på jobb.

Den 20. mars innførte ledelsen såkalt sykehusbekledning for ansatte ved alle avdelinger.

Kan bli permanent

– Da vi innførte dette, var det for å være forberedt på å håndtere fare for covid-19-smitte på en god måte, og for å sikre at de ansatte har rene klær på jobb, sier klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Brede Aasen, til BA.

Når pandemien er over, skal ledelsen ved sykehuset vurdere om ordningen skal bli permanent.

– Fordelen med uniformering er at det er lettere å ivareta smittverntiltak og gode hygieniske prinsipper. Det er også tydeligere for pasientene å identifisere hvem som er ansatt. Da mye av vår terapeutiske tilnærming er å samtale med mennesker, har privattøy vært foretrukket innen psykisk helsevern.

Saken fortsetter under lenkene.

Les også

Over natten ble det nok å gjøre for å sikre smittevernet

Les også

Dette sier legene om sin nye arbeidsbekledning

Reaksjoner på St. Olavs

Uniformering har tidvis vært et omdiskutert tema i psykiatrien. På 70- og 80-tallet ble uniformen av mange betraktet som selve symbolet på et vanskelig maktforhold mellom behandler og pasient.

Da sivile klær ble innført, ble det sett som et uttrykk for likeverd og respekt for pasienten.

Ved akuttseksjonen på Østmarka ved St. Olavs hospital ble arbeidstøy innført i 2018. Det har aldri vært tema å bytte tilbake til sivile klær.

– Det var veldig mange reaksjoner, følelser og tanker i personalgruppen da vi startet å bruke arbeidstøy. Det varte en liten måned, og nå er det ingen som snakker om det, sier seksjonssjef og lege Knut Langsrud ved divisjon for psykisk helsevern.

Langsrud sier at han forstår at ansatte i psykiatrien har sterke følelser til spørsmålet «arbeidstøy» som de nå kaller det.

– Man fryktet at det kunne ende opp med å skape distanse og påvirke relasjonen med pasienten på en negativ måte, og at det igjen skal føre til en oppblomstring av problemene på 70-tallet. Men mye har endret seg i psykiatrien siden den gang, og vi anser ikke dette som en problemstilling nå.

Vurdering etter sommeren

I Bergen vil endringen i første omgang trolig vare til over sommeren. Klinikkdirektør Aasen sier at han har fått både positive og negative tilbakemeldinger på endringen fra de ansatte.

– De ansatte er delt i to leire: Noen synes det var på høy tid, mens andre ønsker ikke uniformering, sier Aasen.

– Jeg har spurt noen av pleierne og behandlere, og de har fått positive tilbakemeldinger fra pasientene. Flere pasienter har erfaringer med å møte helsepersonell på Haukeland og andre somatiske institusjoner der det er vanlig å gå i arbeidstøy. I den vurderingen vi skal gjøre etter pandemien, blir brukererfaring viktig.

Tilhengere av arbeidstøy i psykiatrien peker på at det er tydelig hvem som er ansatte og hvem som er pasienter. Dette kan være en fordel for nye pasienter og pasienter som er innlagt i en kort periode. Det er også flere hygieniske fordeler når man jobber med denne pasientgruppen.

Gjenkjennelig uniform på ansatte kan igjen føre til stigmatisering for pasienter som trenger følge ut av institusjonen.

Kommentarer til denne saken