Måtte Isdalmysteriet forbli uløst

Av

Hun begynner å bli noe av det Bergen er mest berømt for, Isdalskvinnen. Rett og slett fordi ingen offisielt vet hvem hun var.