Mandag var det utvidet møte i kommunes forretningsutvalg. Der møtes ordfører, varaordfører og alle utvalgsledere og nestledere i bystyret.

Den såkalte korona-listen var et tema på møtet. Helsebyråd Ruth Grung redegjorde, sammen med kommunaldirektør Kjell Wolff, for bakgrunnen for at kommunen samlet inn informasjon om over 120.000 innbyggere under koronapandemien.

– Smittevernloven er en sterk lov hvor det er hjemmel til inngripende tiltak. For å ha inngripende tiltak så trenger man kunnskap. Listen vi hadde, gjorde at vi kunne oppdatere daglig hvordan smittesituasjonen var, sa Grung i møtet.

Hun fortalte videre at kommunen har tatt kontakt med Datatilsynet.

– Vi har sendt en henvendelse til Datatilsynet med tanke på om det var ulovlig eller lovlig det vi gjorde. Det gjør vi for å sikre oss den veien, sa Grung i møtet.

Sa de hadde kontakt med Personvernombudet

I møtet gjentok helsebyråden at kommunen hadde hatt kontakt med Personvernombudet i Bergen kommune i mars 2020 for å få aksept for å gå i gang med innsamlingen av registeret.

Som BA skrev i helgen, var det kun en rådgiver hos Personvernombudet som ble kontaktet for å vurdere personvernet til innbyggerne i mars 2020. I 2020 var Kenneth Oppedal personvernombud i Bergen kommune. Han sier til BA at han aldri har hørt om listen.

– Jeg ser poenget med at denne listen har en sentral posisjon og nok burde vært gjenstand for nærmere oppfølging, har Oppedal sagt til BA.

Det finnes heller ingen dokumenter som viser at Personvernombudet var involvert i vurderingen av korona-listen.

– Dypt bekymringsverdig

SVs gruppeleder i bystyret, Mikkel Grüner, var på møtet med Grung. Grüner reagerte sterkt i forrige uke da nyheten kom, og han ble ikke særlig beroliget av helsebyrådens forklaring mandag.

– Det er bra å få en orientering, men det er fortsatt mange spørsmål man lurer på. For meg er dette fortsatt problematisk. Byråden sier selv det er uklarheter rundt lovligheten av listen. Det er dypt bekymringsverdig, sier Grüner til BA.

Han sier han forstår kommunens vurdering med å ha kontroll på smitten under en pandemi, men det fritar ikke kommunen fra å vurdere personvernet til innbyggerne som blir registrert.

– Nå vil jeg avvente svaret fra Datatilsynet. Det blir interessant å se hvordan de vurderer denne saken.

Grung informerte også om at flere innbyggere har bedt om innsyn i sine opplysninger etter sakene i media.

– Det vil bli lagt ut informasjon om listen på kommunen sine nettsider, sa Grung.