– Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet. Det er etter Riksrevisjonens vurdering også kritikkverdig at kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge, skriver Riksrevisjonen i sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018.

Riksrevisjonen skriver også at gjentatte alvorlige brudd ikke er blitt avdekket på grunn av sen oppfølging fra Mattilsynet, og at tilsynet ikke har en tilstrekkelig opptrappende virkemiddelbruk for de alvorlige sakene med brudd på dyrevelferdsloven.

Kritikk på tre punkter

* Mattilsynet har ikke systematisert tilgjengelige data fra ulike kilder, som for eksempel kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikke blir dekkende, og grunnlaget for å risikobaserte tilsynsvirksomheten blir dermed svakere.

* Det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

* Kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge.

De tre punktene ansees som kritikkverdige, som er det minst alvorlige av de fire kritikknivåene Riksrevisjonen bruker.

Ber om klart mandat

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener at Riksrevisjonens rapport viser at Landbruksdepartementet må gi Mattilsynet et klart mandat om å gripe inn når dyr lider.

– Mattilsynet må først og fremst beskytte dyr mot lovbrudd. Så skal de selvsagt følge lovpålagte prosedyrer. Men de kan ikke stilles i en situasjon hvor de blir handlingslammet fordi næringen forventer at de skal «veilede» aktører i årevis, når det er snakk om klare lovbrudd, sier NOAH-leder Siri Martinsen.