Mattilsynet anmeldte én for salg av smuglervarer etter tilsynsrunde

I fjor gjennomførte Mattilsynet kontroller med butikker uten kjedetilknytning. Resultatet er nedslående.