Fredag var Mattilsynet på uanmeldt tilsyn i restauranten Facil i Neumanns gate i Bergen sentrum. Etaten hadde fått bekymringsmelding etter en mulig matforgiftning. Melder mente også det var skadedyr i lokalene.

Og da Mattilsynet dukket opp, kunne de selv observere flere brudd på Matloven.

Rotteavføring i kjelleren

I tilsynsrapporten skriver inspektørene at flere steder i restauranten bar preg av dårlig renhold og manglende vedlikehold. Blant annet fant de gamle matrester under glipende gulvplater. Disse har tiltrukket seg levende insekter og larver.

Skitne kjøleskap, murpuss som falt av fra veggen og svært mye kjøtt på gulvet bak stekeplassen ble også observert. Men det mest graverende var rotteavføring flere steder i kjelleren. Under tilsynet sto kjellerdøren på vidt gap, noe de ansatte hevdet kun skjer når de har varelevering.

Tidligere har Facil hatt tilsyn av et skadedyrfirma som rapporterte at det var rotter i det samme kjellerrommet.

Helsefarlig

Mattilsynet besluttet å stenge restauranten på dagen, grunnet helsefare.

«Vi har observert dårlig vedlikehold samt dårlig renhold av en slik karakter at vi mener det kan utgjøre en fare for mattryggheten. Dette også sett i sammenheng med skadedyrproblematikk, gjør at vi vurderer at virksomheten må stenge.» heter det i vedtaket fra Mattilsynet, som karakteriserer regelbruddene for svært alvorlige.

For å kunne åpne igjen måtte lokalene vaskes og sikres mot skadedyr. I løpet av helgen gikk derfor de ansatte i gang med en omfattende rengjøring.

– Vi har pusset opp. Vegger er blitt malt og vi har rengjort hele lokalet. Vi har også gjort det vi kan for å stenge for rotter, men dette er egentlig huseiers ansvar siden kjelleren er et felleslager, sier daglig leder i Facil pizza og kebab, Muhsin Rebeen Khalid.

Tapte 30.000 kroner

Han var uenig med avgjørelsen om å stenge på dagen og mente de kunne rettet opp i manglene mens de fortsatt holdt åpent.

– Det ville gått helt fint å gjøre det samtidig. Men de kunne ikke komme på nytt tilsyn før på mandagen igjen, så da måtte vi holde stengt. Dermed mistet vi helgeomsetningen, som normalt er på rundt 30.000 kroner.

Da var Mattilsynet igjen på oppfølgingstilsyn mandag, fant de at forholdene nå var tilfredsstillende. Dermed kunne restauranten åpne igjen.

– Ja, i dag er alt på stell, sier Khalid.

Tre ganger tidligere har Mattilsynet vært i Facil pizza og kebab. To av dem endte med påpekte mangler, der det etterpå ble rettet opp og gitt såkalt «smilefjes».