Lille Tiril hadde lagt seg i seteleie. Takket være god informasjon følte mamma Marita seg trygg  på at naturlig fødsel likevel var å foretrekke fremfor keisersnitt.

‑ Jeg prøvde ulike kjerringråd for å få henne til å snu seg før fødselen, men da det ikke gikk, hørte jeg på jordmor, forteller Marita Nyheim Kilen (28).

For fire uker fødte hun sitt første barn, Tiril, ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus.

Til tross fra at jenten lå med rumpen ned i stedet for hodet, ble hun født på naturlig vis.

– Jeg valgte bevisst å ikke søke informasjon om seteleiefødsler på internett, for der finner man ofte skrekkehistoriene. Dessuten ville jeg selv unngå keisersnitt, forteller Kilen.

– Informerte valg

28-åringen hører til mindretallet av kvinner som føder naturlig ved seteleie. Seteleie er i mange vestlige land ensbetydende med planlagt keisersnitt.

I Norge ble nesten syv av ti barn i seteleie forløst med keisersnitt i fjor, viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister.

Men i Hordaland er antallet betydelig lavere: Drøyt fem av ti barn i seteleie ble forløst med keisersnitt i fjor.

– Vi prøver å gi kvinnene som får beskjed om at barnet ligger i seteleie informasjon og kunnskap så de har mulighet til å ta informerte valg, sier konstituert overlege ved fødeavdelingen Elham Baghestan.

Saken fortsetter under bildet.

 

Lave tall i mange år

Tall fra Medisinsk fødselsregister, som ble opprettet for 50 år siden i år, viser at Hordaland og Haukeland lenge har skilt seg ut med generelt lavere andel keisersnitt enn andre sykehus.

Mens 16,1 prosent av norske barn i fjor kom til verden ved keisersnitt, gjaldt det 11,4 prosent av hordalendingene. Ved Haukeland var andelen enda litt lavere: 10,8 prosent.

Baghestan forteller at den vedvarende lave keisersnittandelen har skaffet Haukeland positiv oppmerksomhet.

– Vi har hatt fagfolk fra utlandet på besøk her for å høre om praksisen vår, sier hun.

 

Usikker på idealandel

Boge og Baghestan er glade for oppmerksomheten, men vil ikke påberope seg at Haukeland er et ideal innen fødsler.

– Målet vårt er friske mødre og barn med minst mulig unødvendig intervensjon ved fødsler. Sett ut fra det perspektivet har vi en god praksis som vi er fornøyde med, sier Baghestan.

– Men vi er usikre på hva som er optimal keisersnittfrekvens, altså hvem som gjør «rett», påpeker avdelingsjordmor ved Storken Kristin Aase Boge.

Saken fortsetter under faktaboksen

Svangerskap, fødsler og keisersnitt

 • Medisinsk fødselsregister ble opprettet i 1967. Formålet med MFR er å oppdage nye økninger av medfødte misdannelser så tidlig som mulig, samt forske på helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel.
 • I 1967 ble det født 7010 barn i Hordaland, og 67 211 barn på landsbasis.
 • I fjor ble det født 6351 barn i Hordaland. av dem ble 5301 født på Haukeland universitetssykehus. På landsbasis ble det født totalt 60 047 barn i fjor.
 • Andel keisersnitt (i prosent av antall fødsler totalt):
 • 1967: Norge: 1,8, Hordaland: 1,5
 • 1977: Norge: 6,3, Hordaland: 6,1
 • 1987: Norge: 12,5, Hordaland: 11,1
 • 1997: Norge: 12,3, Hordaland: 11,8
 • 2007: Norge: 16,2, Hordaland: 11,1
 • 2016: Norge: 16,1, Hordaland: 11,4
 • Mors alder ved fødsel i 2016 og i 1967 (tall for Hordaland):
 • 2016: 17 eller under: 10 (0,2%) / 1967: 17 eller under: 79 (1,1%)
 • 2016: 18 -19 år: 67 (1,1%) / 1967: 18-19 år: 428 (6,1%)
 • 2016: 20-24 år: 774 (11,7%) / 1967: 20-24 år: 2528 (36,1%)
 • 2016: 25-29 år: 2167 (34,1%) / 1967:  25-29 år: 2033 (29%)
 • 2016: 30-34 år: 2161 (34%) / 1967: 30-34 år: 1120 (16%)
 • 2016: 35-39 år: 985 (15,5%) / 1967: 35-39 år: 597 (8,5%)
 • 2016: 40- 44 år: 208 (3,3%) / 1967: 40-44 år: 206 (2,9%)
 • 2016: 45+: 9 (0,1) / 45+: 19 (0,3)

Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

 

Professor og overlege i fødselshjelp ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Pål Øian er enig i at det er vanskelig å si hva som er den ideelle keisersnittfrekvensen.

– Haukeland ligger veldig lavt både nasjonalt og internasjonalt. Noen vil sikkert hevde at det er flott. Men spørsmålet er om man er for restriktiv og om det kan ha uheldige sider.

Han påpeker at medisinsk sett er ikke en lav keisersnittfrekvens noe mål i seg selv.

– Det som er viktig er at frekvensen er på et nivå som gjør at resultatet for mor og barn blir best mulig. Det må alle avdelinger se nøye på, sier Øian.

Statistikken viser at Haukeland lå lavere enn landsnittet på andel dødfødsler i fjor.

– Vi ligger omtrent likt med andre sykehus på andre kvalitetsindikatorer, sier Baghestan.

 

80 prosent føder

De to fødselshjelperne ved KK tror blant annet de ansattes tro på kvinnenes evne til å føde bidrar til færre keisersnitt.

– Noen kvinner har ikke noe valg, og må få keisersnitt. I tilfeller der det er tvil om keisersnitt er medisinsk nødvendig, men kvinnen ønsker det, kaller vi dem inn til en vurdering og samtale. Da lar vi kvinnene fortelle sin historie og informerer dem om alternativene, forteller Baghestan.

Noe av informasjonen kvinnene får i samtalene, handler om risikoen knyttet til keisersnitt.

– Keisersnitt gir økt risiko for blødninger og ruptur av livmoren i neste svangerskap. Keisersnitt er dessuten forbundet med økt infeksjonsrisiko for mor og det tar oftest lenger tid å komme seg etter fødselen, sier jordmor Boge.

Rundt 80 prosent av dem som kommer til samtale, ender med å gjennomføre en naturlig fødsel, ifølge Baghestan.

– Kan det være slik at en del kvinner føler seg presset til å føde fremfor å få keisersnitt?

– Vi oppfordrer kvinnene sterkt til en eller flere informasjon samtaler på forkant. Dersom kvinnen fortsatt ikke ønsker å føde etter samtalene, keisersnittvil keisersnitt også bli vurdert, sier Baghestan.

 

Ikke skremt

Ved seteleie får kvinnen ekstra tett oppfølging både før og under fødsel.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Før det ble avgjort at jeg skulle føde og ikke ha keisersnitt, ble bekkenstørrelsen min målt, og størrelsen til Tiril ble nøye overvåket. Det var betryggende, sier Kilen.

Kilen forteller at hun følte seg trygg under hele den 14 timer lange fødselen på KK.

– Det gikk veldig fint. Jordmor var hos meg nesten hele tiden, og jeg var aldri bekymret. Jeg er absolutt ikke skremt fra å gå gjennom en naturlig fødsel igjen, sier 28-åringen mens Tiril dupper fornøyd i mors armer.

Fra uvanlig til én av seks

Da medisinsk fødselsregister ble opprettet i 1967, ble 1,8 prosent av norske barn født ved keisersnitt.

I fjor ble altså drøyt ett av seks norske barn født ved keisersnitt, viser tall fra medisinsk fødselsregister.  Samtidig har antallet dødfødsler sunket drastisk, fra 13,7 per 1000 i 1967 til 3,5 per 1000 i fjor.

Konstituert seksjonsoverlege ved KK på Haukeland Elham Baghestan mener den økte keisersnittfrekvensen har flere årsaker.

– Generell medisinsk utvikling og tilgang på epidural har gjort det mindre farlig å utføre keisersnitt. I tillegg blir flere kvinner som tidligere ikke kunne få barn på grunn av helsen sin, nå mødre. Kombinert med økt gjennomsnittsalder på førstegangsfødende, som er en generell risikofaktor ved svangerskap, kan det forklare noe av økningen i andelen keisersnitt, mener legen.

Endring i holdingen til det å føde naturlig spiller også inn, mener Baghestan.

– Flere kvinner enn før ønsker keisersnitt av ulike årsaker.