Skal drille alle ansatte på Haukeland i å oppdage blodforgifting

Haukeland sykehus skal i gang med tiltak for å raskere oppdage tilfeller av blodforgiftning hos pasienter.

Haukeland sykehus skal i gang med tiltak for å raskere oppdage tilfeller av blodforgiftning hos pasienter. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi er dårlige til å oppdage tilfeller som oppstår på sykehuset, sier overlege.

DEL

– Vi har fått på plass et strømlinjeformet mottak av pasienter som kommer inn med mulig blodforgiftning. Nå skal vi også bli bedre til å oppdage sepsis hos pasienter som er innlagt,  sier Hans Flaatten, professor og overlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland sykehus.

Etter et tilsyn ved Mottaksklinikken i juni 2016, konkluderte Fylkesmannen i Hordaland med at pasienter med blodforgiftning (sepsis) ikke fikk forsvarlig behandling på Haukeland sykehus.

Haukeland kom dårligst ut i Helse Vest, men ingen sykehus oppfylte kravene til hvor raskt sepsis skal identifiseres og behandling med antibiotika skal igangsettes, sier Flaatten.

– Kritikken av mottaket vårt av pasienter med blodforgiftning var en øyeåpner. Vi var for dårlige, fastslår han.

Saken fortsetter under bildet.

Overlege og professor Hans Flaatten.

Overlege og professor Hans Flaatten. Foto:

– Lett å overse

I desember 2017 friskmeldte fylkeslegen Mottaksklinikken ved Haukeland.

Flaatten forteller at de har satt i gang en rekke tiltak for å sikre at pasienter med mulig sepsis oppdages og startet antibiotikabehandling innen 60 minutter. Det bedrer sjansen for overlevelse.

– Sepsis er lett å overse. Pasientene lager ikke masse lyd, det er ikke blod og synlige skader. Det er mange ulike årsaker til sepsis, og symptomene varierer. Det kan ligne alt fra omgangssyke til influensa eller urolighet, forklarer han.

Tre kriterier

Ved Mottaksklinikken sjekkes pasienter nå ved hjelp av et scoringsverktøy kalt qSOFA.

– Det det tre kriterier som brukes for å avgjøre om pasienten kan ha sepsis:

  • Blodtrykk under 100.
  • Respirasjonsfrekvens over 22 åndedrag i minuttet.
  • Nyoppstått endring i mental status.

Dersom to av tre kriterier er til stede, utredes pasienten for sepsis.

– Hele staben ved Mottaksklinikken er nå drillet i dette, sier Flaatten.

Det er også opprettet et team bestående av intensivmedisiner, infeksjonsmedisiner og overlege fra akutten.

– Dersom en pasient er i septisk sjokk, trykker vi på knappen og teamet tilkalles.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Blodforgiftning (sepsis)

  • Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer.
  • Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall.
  • Forsinket oppstart av behandling ved sepsis øker dødeligheten.
  • Eldre over 75 år er mest utsatt for sepsis, med en forekomst på 1500 per 100.000. Hos de under 50 år er forekomsten under 50 per 100.000.
  • Dødeligheten ligger i snitt på 20 prosent, men er høyere blant de over 80 år (30-40 prosent).

Kilder: Helsedirektoratet og overlege og professor Hans Flaatten, Intensivmedisinsk seksjon på Haukeland sykehus

Pasient døde av sepsis

Flaatten understreker at det fortsatt er forbedringspotensial når det kommer til oppdagelse og tidlig behandling av sepsis.

– Det vi er dårlige på er tilfellene av sepsis som oppstår blant pasienter som er innlagt på sykehus.

I løpet av de siste ukene døde en pasient på Haukeland av sepsis. Det var ikke blitt oppdaget. Fylkesmannen har opprettet tilsynssak, sier Flaatten.

– Det høres kanskje rart ut at det er risiko for å dø av sepsis mens man er innlagt, men fordi pasientene allerede er syke kan det være vanskeligere å oppdage når det oppstår sepsis.

Nå skal Haukeland innføre qSOFA-målinger også ved de andre avdelingene.

– Det er et ledd i Helsedirektoratets pasientsikkerhetskampanje «I trygge hender», forteller overlegen.

Artikkeltags