– Det er noen år siden sist jeg tok vaksinen. Siden det er utbrudd av kikhoste på trinnet mitt, tar jeg vaksinen nå. Kikhoste er ikke noe man ønsker å få, sier lærer Sølvi Randal ved Hop oppveksttun

– Flere syke

– Fire-fem elever på niende trinn og en i personalet vårt har blitt syke av kikhoste, forteller rektor Olav Lunde Fjelltveit ved Hop oppveksttun til BA.

– Vi meldte fra til helsesøster i Fana, og fikk tilbud om påfyll av kikhostevaksine, sier rektoren.

Vaksinen mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio gir bare beskyttelse i et begrenset antall år, og det anbefales derfor at voksne tar påfyll hvert tiende år.

Elever på 10. trinn får også påfyll av vaksinen. Ved Hop oppveksttun får de vaksinen i løpet av måneden.

– Sjenerende sykdom

Smittevernoverlege i Bergen kommune Øystein Søbstad forteller at han har fått melding om kikhosteutbrudd ved flere skoler i Fana bydel.

– Jeg har sendt ut et brev til fastleger og legevaktstasjonene om at det forekommer en del kikhoste nå, slik at legene ha et bedre grunnlag for å vurdere om de som kommer inn bør behandles for kikhoste.

Søbstad forteller at kikhoste starter som en forkjølelse.

– Den første uken etter at man har blitt smittet er man godt snyltet og forkjølet, og samtidig til dels sterkt smitteførende. Så starter den kikende hosten. Den kan vare i opp til flere måneder. Kikhoste er en veldig sjenerende sykdom, men er stort sett bare farlig for barn som er yngre enn to år.

– Rask behandling viktig

Smittevernoverlegen anbefaler folk som har vært i kontakt med noen som er smittet av kikhoste og så blir forkjølet, samt de som begynner å hoste etter en forkjølelse, å oppsøke lege.

– Man bør komme til behandling så raskt som mulig for å minske sykdoms- og smitteperioden. Om man kommer for sent til behandling, er det kun symptomdemping som gjelder.