– Dommen blir anket, opplyser forsvareren.

Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes er i Oslo tingrett begge dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri.

Ifølge Finansavisen, som først omtalte dommen, er begge i tillegg funnet skyldig i brudd på god forretningsskikk.

I dommen står det at gründerne har påført 35 investorer tap på 39,5 millioner kroner.

– Vi kommer selvfølgelig til å anke den, sier deres hovedforsvarer, advokat Anders Brosveet, til DN.

Aktor, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim, la ned påstand om seks års ubetinget fengsel for de to tiltalte. Tiltalen omfattet grovt bedrageri mot 39 investorer på i alt 47 millioner kroner.

Tok pant i millionbil og villa

BA har tidligere omtalt den omfattende rettssaken, som varte i flere måneder.

For å sikre penger til investorene, tok Økokrim i januar pant i de tiltaltes eiendeler. Det innebar blant annet boligen til Tangenes på Bønes og en Range Rover, samt eiendommer tilhørende Egenæs i Bergen og Oslo.

Nektet straffskyld

Ifølge dommen skal Egenæs og Tangenes ha unnlatt å fortelle om den høye risikoen ved å kjøpe aksjer i The Nordic Group, som var morselskapet til Nordic Securities.

De tiltalte har hele tiden hevdet at de er uskyldige.

Opprullingen av saken startet for alvor da Økokrim aksjonerte mot meglerkontorene i Bergen og Oslo. Flere personer ble pågrepet og siktet, og etter tre år kom tiltalen mot blant andre Erik Egenæs og Endre Tangenes.

De fornærmede er tilkjent en erstatning med til sammen 17,5 millioner kroner. I tillegg får gründerne inndratt ca. 12,6 millioner kroner.

– På vegne av de fornærmede er vi fornøyd med at de har fått tilkjent erstatning for sitt tap. Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem, som er ressurskrevende å etterforske og iretteføre, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

Dommen på til sammen 230 sider, og Stanghelles inntrykk er at tingretten har gjort en grundig vurdering.

Dommen er ikke rettskraftig og Økokrim vil lese dommen grundig for å vurdere eventuell anke.