Men sa du ikke nettopp at liv og helse kommer først?

Av

Noe så elementært som muligheten til å vedlikeholde vår fysiske og psykiske helse burde absolutt være en belønning for mange måneder med felles dugnad.