– Fra tid til annen er det illegale operasjoner fra fremmede ubåter i norsk farvann

Her leter mineryddingsfartøyet «Kullen» etter det svenskene mistenker å være en fremmed ubåt i                          Ingaröfjärden utenfor Stockholm.

Her leter mineryddingsfartøyet «Kullen» etter det svenskene mistenker å være en fremmed ubåt i Ingaröfjärden utenfor Stockholm. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nok en gang tyder mye på at en eller flere fremmede ubåter opererer langs svenskekysten. I dette innlegget forklarer Jan Jæger, tidligere sjef for ubåtvåpenet i Norge, litt om hva som skjer når slike situasjoner oppstår.

DEL

Kronikk I den senere tid har media slått storstilt opp at det er en fremmed ubåt i den svenske skjærgården. På grunnlag av hittil tre «troverdige» observasjoner har svenske myndigheter satt i gang en storstilt leteaksjon for å forsøke å lokalisere ubåten. Søket har i skrivende stund vært resultatløst men fortsetter med uforminsket styrke.

Hvem kan ha interesse av å operere ubåter neddykket og skjult i den svenske skjærgården i fredstid og hva skulle motivasjon for slike operasjoner være? I vår tilsynelatende fredelige del av verden hvor folk lever side om side i fred og fordragelighet, er tanken på grensekrenkelser og provokasjoner ganske fjern fra våre hverdagslige aktiviteter, selv fra vårt broderfolk i øst som har hatt behov for å markere seg i Ukraina nå i høst.

Har vi blitt for avslappet, for naive eller for troskyldige her hjemme til å bry oss om slike hendelser som foregår et stykke unna vårt eget land? Jeg tror ikke det, men det er vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvordan situasjonen egentlig er, så lenge etterretningstjenesten holder kortene så tett til brystet som de gjør. For de vet det som er nødvendig å vite i de aller fleste situasjoner, også om hva som foregår i dette tilfellet i den svenske skjærgården. Og slik skal det være.

Norge har operert ubåter i over 100 år. Vi har en kompetanse på dette området som er unik, en kompetanse som er bygget opp over tid og som hovedsakelig er bygget på et samarbeid mellom Marinen, Norsk Forsvarsindustri, Forsvarets Forskningsinstitutt og våre allierte. Vi har ingenting å skamme oss over, ubåtoperasjoner kan vi. Ingen er bedre til å operere ubåter i norske fjorder enn oss selv.

Og her kommer det: Ingen er bedre til å operere ubåter i den svenske skjærgården enn svenskene selv. Det samme gjelder å jakte på ubåter i de samme farvann. Svenskene kjenner sin skjærgård like godt som vi kjenner vår, de kjenner bunnforholdene, sonarforholdene, strøm og vindforhold og brakkvannsoperasjoner bedre enn noen, og de vil finne ut av hva som rører seg under vann i farvannet utenfor Stockholm, før eller senere.

Vi har hatt et utall av aksjoner i våre farvann opp gjennom årene basert på rapporter fra nordmenn som bor i kystområdene eller som ferdes på sjøen eller i luften. De fleste er klassifisert som egne eller allierte ubåter og bekreftet som en riktig observasjon, en ubåt.

Skulle da alle andre observasjoner som ble rapportert være noe annet, eller klassifiseres som feilrapportert fordi den ikke stemte med vår egen oversikt? Jeg tror ikke det. Selv om vi aldri har lykkes i å lokalisere en fremmed ubåt neddykket i norsk territorialfarvann, er det grunner til å anta at fra tid til annen forekommer det illegale operasjoner fra fremmede ubåter i norsk farvann. Det ville være naivt å tro noe annet.

De som tror eller mener at Russland ikke opererer undervannsfarkoster også i den svenske skjærgården, mener dette mot bedre vitende, eller de er fullstendig historieløse.

I vår del av verden er Sverige den eneste nasjonen som sitter med håndfaste bevis på at her driver Russland med ubåtoperasjoner langt inne på svensk territorium. Neste uke, på mandag 27. oktober er det 33 år siden den russiske ubåten U137 (S-363) grunnstøtte og ble tvunget til overflaten kun ti km fra marinebasen i Karlskrona. Mannskapet på U137 behersket ikke de svenske forholdene så godt som de burde. Ydmykheten var til å ta og føle på blant russerne i flere tiår etter hendelsen.

Svenskene vet at russerne opererer i svensk farvann fra tid til annen, og de er bokstavelig talt interessert i å komme til bunns i problemet. Vi andre kan bare vente og se. Vi kan jo selvfølgelig ikke utelukke at også andre nasjoner kan operere der, eller i våre farvann for den slags skyld, men sannsynligheten for at dette er tilfelle er minimal under de rådende sikkerhetspolitiske forhold.

Hva gjør fremmede ubåter i svenske farvann?

De som har studert kartet eller som har oppholdt seg innaskjærs i svenske farvann over tid, er fascinert og imponert over topografi og den vakre naturen. Man skal ikke ha mye peiling på maritim virksomhet for å skjønne at områdene er lite egnet for ubåtoperasjoner. Når jeg snakker om ubåtoperasjoner mener jeg tradisjonelle ubåtoperasjoner slik vi kjenner dem fra de mariner som opererer eller har operert ubåter. De senere år har man utviklet små miniubåter, bemannede eller ubemannede farkoster som kan operere neddykket i et begrenset område i et begrenset tidsrom, kjent som midget submarines eller ulike varianter av seal-carriers. Disse mindre undervannsfarkostene blir utstyrt for den eller de oppgavene de skal utføre, og kan variere i størrelse og utforming og være bemannet eller ubemannet. Det ligger mye åpen informasjon om disse farkostene på internet.

De kan være konfigurert for etterretningsinnsamling, innsetting eller uthenting av personell som har blitt gitt spesielle oppgaver i området, transport av spesialstyrker og ellers gjennomføring av etterretningsoperasjoner av ulik natur.

Noen varianter er også konstruert for å inngå i et konsept om redning av personell fra en neddykket undervannsbåt. Norge eier og driver en slik farkost sammen med Frankrike og Storbritannia . Denne redningsfarkosten er stasjonert ved Royal Navys ubåtbase i Faslane i Skotland.

Man kan spekulere fritt over motivene for en operasjon med en bemannet eller ubemannet undervannsfarkost i en fremmed nasjons territorialfarvann.

Enhver nasjon som måtte ha til hensikt å operere innenfor en annen nasjons territorialgrense med neddykkede farkoster, har behov for detaljerte opplysninger om plassering av lyttesystemer, miner som kan bli aktivert, dybdeforhold, sonarforhold etc. For å få kartlagt dette er bruk av skreddersydde farkoster tilpasset oppgavene mest hensiktsmessig.

Dersom man ønsker å teste en nasjons reaksjonsevne, eller vilje, og finne ut hvor langt nasjonen er villig til å gå med hensyn til bruk av våpen eller andre ødeleggende midler, så er også undervannsfarkoster tilpasset oppdraget hensiktsmessig.

Man må da sørge for å bli observert og rapportert slik at et undervannssøk blir iverksatt. Oppgaven til undervannsfarkosten vil deretter være å komme seg usett eller uskadet ut i internasjonalt farvann. Jeg antar at dette er situasjonen i de aller fleste tilfeller hvor vi ikke sitter igjen med håndfaste bevis på at denne form for illegal trafikk forekommer,- og at diplomatiske og militære operasjonsledere på begge sider er i kontakt med hverandre i den avgjørende fasen.

Å bruke dødbringende våpen mot neddykkede undervannsfarkoster i fredstid, så lenge man med sikkerhet ikke vet om det er personell om bord i disse eller ikke, er en tvilsom affære som jeg mener de fleste nasjoner vil avstå fra. Igjen, dette er spekulasjoner og det er kun vedkommende nasjons policy og øyeblikkelige engasjementsregler som er avgjørende for hvilke midler man skal reagere med. Dersom man velger å ikke reagere med dødelige våpen, så kan man gå inn for å ødelegge fremdriftsmaskineriet, herunder propeller og ror. Undervannsfarkosten må da ha hjelp, eller den kan velge å komme til overflaten. Ydmykelsen vil da være total i en situasjon som man helst vil unngå å komme i.

Mer sannsynlig er at man via diplomati eller militære kanaler kan enes i en løsning som går ut på at eiernasjonen får anledning til å eskortere undervannsfarkosten ut i åpent farvann.

Før den slippes vil vertskapsnasjonen sørge for å ha tilstrekkelig med innrømmelser og dokumentasjon til å underbygge at en krenkelse av nasjonens integritet har funnet sted av en farkost som er identifisert og som har trukket seg ut i internasjonalt farvann.

I vår del av verden er Sverige den eneste nasjonen som sitter med håndfaste bevis på at her driver Russland med ubåtoperasjoner langt inne på svensk territorium.

Artikkeltags