Hva er i veien med dagens ingeniører?

Arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland fikk priser for blant annet Gamlehaugen på slutten av 1800-tallet. Trond Tystad etterlyser slik ingeniørkunst i dag.

Arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland fikk priser for blant annet Gamlehaugen på slutten av 1800-tallet. Trond Tystad etterlyser slik ingeniørkunst i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Bergensbanen har holdt i hundre år, sier Trond Tystad.

DEL

Spaltist Er dagens ingeniører ute av stand til å utføre ingeniørkunst de maktet for hundre år siden, spør Trond Tystad i dag.

Jeg sitter på Friele på jernbanestasjonen. I koppen en rykende svart kaffi. Jeg tillater meg å ta en fot i bakken med en ordentlig bergensk morgenstund. Jeg nyter 213 års bergens- og kaffehistorie. Den er sammen med nyere uttrykk formet av designer Sonja Solstrand ved gjenåpningen av kafeen i adventstiden for et par år siden.

Samtidig tar og føler jeg på at jeg sitter i den stolte jernbanebygningen til Jens Zetlitz Monrad Kielland. Kielland gjorde lynkarriere i Bergen fra han ble assistent hos selveste Schak Bull i 1994, til han dannet eget kontor året etter. I løpet av de kommende fem årene vant han oppdragene med den nye Tyskebryggen, Gamlehaugen og Bergen jernbanestasjon. Den siste ble først bygget 13 år etterpå, i 1913.

I samme periode fra 1895 og fremover fant vedtakene, planleggingen og byggingen av Bergensbanen sted. Den var fremsynt ingeniørkunst av et internasjonalt slag. Selveste Jan Guillou har dette som det sentrale ingeniørverket i sitt epos over det forrige århundret i Europa.

Tenk at man bygget den 5311 meter lange Gravhalstunnelen over seks år med treskiftsordning. For å få dette til måtte man bygge et kraftverk ved hver ende av tunnelen.

Selv om Bergensbanen nå sårt trenger en oppgradering, kan man se at det ble bygget en bane som holdt i hundre år. Derfor er det så skuffende at Bybanens innleide ingeniører ikke greier å ta en bybane gjennom fjellmassivet bak sentrum.

I alle verdens bysentrum legges jernbanen under byene eller i fjellrygger, mens vi i Bergen ikke makter å gjøre halvparten av ingeniørkunstene slik de ble prestert for 100 år siden. Det er faktisk blitt så vanskelig at etter seminar og møte med tidligere bybanedirektør og nåværende fylkesrådmann, og tidligere bybaneplanlegger, nå samferdselssjef i fylket og tidligere fylkesrådmann, nåværende bybanesjef, ble tunnel ansett som en trussel mot Bergen.

Etter at fagrapporter var slått i bordet som Bibelen i hine hårde dager i de mørkeste bedehusene her vest, vitnet menigheten om den mulige evige fortapelsen. Det ble gitt sterke vitnesbyrd. Representanten Ljones fryktet at «hele sentrum skulle forsvinne i et stort hull om det ble bygget jernbane i fjell bak Vågen og Bryggen».

Slike tordentaler som fylkeskommunen fikk oppleve vekker min nysgjerrighet. Jeg har nå lest alle de fagrapportene i den store bybanemappen til siste komma. Det som slår en er at bestilleren lenge før første rapport sa hvor en ville gå. Det normale med en offentlig utredning er at den skal være åpen.

Når byrådslederen, planavdelingen og Bybanekontoret har flagget jernbane over Bryggen lenge før det første ordet ble skrevet, er ordren gitt til utrederen.

Nesten samtlige rapporter er skrevet av Norconsult. Norconsult har vært huskonsulenten til Bybanen fra starten. For bergenskontoret er Bybanen og planavdelingen i kommunen kunden med stor K. Av ti pressemeldinger på konsernets nettside fra Bergensområdet de siste fem årene handler syv om Bybanen og deres store rolle der. To av de øvrige er for Bergen kommune og en er for Jernbaneverket.

Hunden biter neppe av hånden som gir den mat, som det heter. Det er nesten like utenkelig at Norconsult skulle frarådet de kommunale ledernes forhåndskonklusjon, som at komiske Ali skulle ha hevdet at USA var Irak overlegen.

For å ta utredningenes svakhet nummer én. De sier enten bybane eller biler over Bryggen. Flertallet av oss som ikke vil ha bane der vil heller ikke ha biler der. Vårt alternativ er neglisjert.

Det neste er at jernbanetunnel er umulig, men biltunnel er mulig bak Bryggen. Hva er forskjellen på en tunnel og en tunnel, spør en skarve ingeniør som meg.

Det neste er at Norconsult og planavdelingen lister opp alle kostnader med tunnel. Samtidig er for eksempel ikke den evigvarende 25-40 prosents økningen i kostnader for hele Bybanen ved batteridrift forbi Bryggen tatt med i regnestykkene, samtidig som Noronsults Tom Potter, som jobbet i Bybanen i en mannsalder, slår dette fast i en underrapport.

I den helt avgjørende rapporten om barriereeffekten forbi Bryggen slår Norconsult fast at dagens biler er verre enn Bybanen uten biler. Samtidig skriver Norconsults dyktige kunsthistoriker Marianne Knudsen i tilleggsrapport 3 med det rare navnet «prosedyrer UNESCO», sitat: «Om Bybanetiltaket er av en karakter som vil utløse en prosess med overvåking og innskriving av Bryggen på listen over truede verdensarvsteder er vanskelig å forutse».

40 av de under 1000 viktigste verdensarvminnene er på denne listen på grunn av krig, katastrofer eller vanskjøtsel. Av 18 bilder med Bybanen i barriererapporten viser ingen Bybanen sett fra plassen foran Bryggen mot Vågen, og ingen Bybanen sett fra vandreområdet ved kaikanten mot Bryggen. Altså illustrerer man rapporten om barrierer uten et bilde av barrieren.

Byens politikere bør utsette bybaneutredningen for en uavhengig ekstern revisjon. De bør også la bergenserne si sin mening gjennom en folkeavstemning eller ved et valg. Om ikke risikerer de vel at velgerne tar saken i egne hender ved neste kommunevalg og skaffer seg politikere som er enige med folket.

Selveste Jan Guillou har dette som det sentrale ingeniørverket i sitt epos over det forrige århundret i Europa

Artikkeltags