Hvorfor design?

Monica Hannestad, Design Region Bergen

Monica Hannestad, Design Region Bergen Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Har du tenkt over hvem det er som står bak regnfrakken du bærer, nettsiden du besøker eller skiltene du følger?

DEL

SpaltistDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Det spør Monica Hannestad i Design Region Bergen om i dette innlegget.

Vi er i september, det er høst og det nærmer seg Raff Designuke. Uken da våre lokale, regionale og nasjonale designere løftes frem og rettes oppmerksomheten mot. Raff Designuke skal vise hvorfor design er så mye mer enn det visuelle uttrykket ved en gjenstand.

Design er rundt oss, design er med oss. Design gjør avansert teknologi tilgjengelig for oss. Tenk bare på stolen du sitter i nå. Der inngår materialer bearbeidet av spesialiserte maskiner som igjen bygger på lang tids utvikling av teknologi. Innovasjon og nytenking som inngår i utforming av stolen henter kunnskap fra ergoterapi, estetikk og designerens kreative og kunstneriske kraft. Slik inngår design i nye løsninger og uttrykk. Design skaper produkter som er funksjonelle. God design gjør omverden vakrere og får oss til å trives bedre, men design handler ikke bare om utsmykning, brukervennlighet og funksjonalitet. Design handler også om å spille på lag med tiden og videreutvikle bærekraftige næringer og samfunn. Design er hverdagen vår, og er med å forme samfunnet vårt. I en tid hvor masseproduksjon preger forbrukerkulturen blir det enda viktigere å begrunne betydningen av design. Akkurat derfor arrangerer vi Raff Designuke hvert år.

I dagens samfunn vet vi at stadig flere produkter har kort livssyklus grunnet dårlig kvalitet. Vi vet også at økt forsøpling påvirker samfunnet i negativ retning med resultater som økologiske og sosiale forstyrrelser. Hvordan kan design hjelpe oss?

Potensialet for en designer er at han/hun må tenke helhetlig. Ved å bevisst forholde seg til teknologi, biologi, sosiologi og marked kan designeren bli avgjørende for næringer og samfunn. Design er form og skjønnhet, men også kvalitet og holdbarhet. Med det følger evne og vilje til å stille spørsmål ved valg av materialer og produksjonsmetoder.

Dermed favner design også de store spørsmålene. Og berører våre muligheter til å påvirke beslutninger som har å gjøre med miljø og bærekraft. Vår alles felles utfordring som vi må ta på alvor som konsumenter og som næringsutøvere. Globalisering, bevisste forbrukere og høyere produksjonskostnader gjør at bedrifter må tenke nytt for å opprettholde konkurransekraft. Kreativitet, design og innovasjon er sentrale verktøy.

Design Region Bergen ønsker å sette Bergensregionen på kartet ved å løfte fram og vise designernes arbeid og betydning. Vi vil bidra til at flere velger å satse på design og at norsk design blir verdsatt i inn- og utland.

Raff Designuke gir tid for ettertanke samt byr på flere arenaer til å lære noe nytt.

I løpet Raff Designuke vil etablerte og nye designere prege bybildet. Raffruten er åpen dag og natt og vi blir kjent med designerne der de viser sine prosjekter og forteller sine historier. Raff Fagdag gjestes av noen av vår klodes fremste tenkere. Vi skal lære metoder og prosesser for å virkelig kunne få til synergier ved å arbeide i tverrfaglige team. I tillegg inviterer vi til Raff Designfrokost tre dager i strekk. Slik får også dagens første måltid utvidet verdi. Og så skal vi selvsagt ha fest. En stor, fin Raffest for alle byens innbyggere.

Kan Raff Designuke få oss til å tenke gjennom samfunnets og vårt eget forbruksmønster? Kan den få oss til å se på design i et bærekraftig perspektiv? Raff Designuke inviterer og utfordrer.

Velkommen til et fremoverlent Bergen den 26. september til 6. oktober.

Les mer og følg oppdateringer i programmet på raffdesign.no

Artikkeltags