Det er russetid. Allerede på høsten i det siste året begynner denne markeringen  – så vi snakker altså ikke om noen uker utpå vårparten. Feiring av avgangselever er selvsagt ikke noe særnorsk, for en slik markering finner vi mange steder i verden. Men derimot er den norske feiringen i høy grad særegen.

Dette er ikke noe innspill fra undertegnede om å få fjernet russetiden, men heller noen tanker rundt dette med den norske skoles til tider kanskje svevende planer og visjoner for landets elever.

Jeg mener heller ikke at all russ er like – langt derfra. Men det er ikke til å komme i fra at når vi ser nyheter som har med årets russ å gjøre, så er det ting som kommer frem i russens væremåter som står i grell kontrast til Utdanningsdirektoratets planer for den ti-årige norske grunnskolen og tre års videregående opplæring.

La oss se litt av hva våre skolemyndigheter vil lære dagens unge i løpet av minst ti års skolegang - i tillegg til den videregående opplæringen – og så kan man samtidig gjøre seg tanker om hvor mye av direktoratets og det skolepolitiske system har påvirket avgangselevene – russen. Eller for å sitere en glad russegutt som kommenterte i en regionsavis: «Vi har fortjent russefeiringa!»

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv. Barn og unge må både forstå moralske krav og la dem bli ledende for sin vandel. Oppfostringen skal se mennesket som et moralsk vesen, med ansvar for egne valg og handlinger, med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett. Opplæringen skal gi god allmenndannelse. Det er en forutsetning for en helhetlig personlig utvikling og mangfoldige mellommenneskelige relasjoner. Og det er en forutsetning for å kunne velge utdanning og senere skjøtte arbeid med kompetanse, ansvar og omhu.

Fra første dag i skolen - og stadig mer med økende alder - må elevene få plikter og gis ansvar, ikke bare for egen flid og fremgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. Slike oppgaver omfatter hele registret fra fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre elever, ansvar for ordenosv.

Hva er det vi omtrent hver dag får presentert i mediabildet om russen? Grensesprengende, og til dels livsfarlige krav til russeknuter, nedverdigende behandling av unge elever som bare vil ha russekort, forsøpling på andre russekjøretøy, og privatbilene til ansatte på skolene.  La oss ikke glemme tilgrising av offentlige steder etter festing.

En annen, og alvorlig følge av alt for mye alkohol er vold og voldtekter som dessverre har kommet mer og mer i fokus. Ta vare på hverandre – men det hjelper så lite «når en blind skal lede en blind» for å si det sånn.

Til årets russ: Ha det kjekt – fest og hygg dere – men selv om dere er ferdig med mange års skolegang så betyr ikke det at dere skal flippe fullstendig ut og forkaste og forakte det som har med respekt og god oppførsel å gjøre.

Det faglige er viktig, men også det som har med moral og etikk å gjøre er viktige bærebjelker å ta med seg videre i livet.