Mens bilene suste av motorveien, kom denne kjørende imot: – Skummelt

– Stort farepotensial, sier politiet. Se video!