Mens han sikret stillaset i uværet, fikk han p-bot

Ingen nødsituasjon, mente parkeringsselskapet.