Gå til sidens hovedinnhold

Mer velferd og mindre profitt i barnehagesektoren

SV vil forby profitt i barnehagesektoren, er prinsippet om at barn ikke skal være lønnsomme produkter i et marked helt fundamentalt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe hevder i et innlegg (BA, 23.06.21) at Storberget-utvalgets forslag om ny finansieringsordning for private barnehager vil være «en ulykke for barnehager og foreldre».

Lindboe sier videre at finansieringsordningen utvalget legger opp til vil bety et angrep på likebehandlingen av barn i barnehager og foreldres rett til å velge barnehage for sine barn, og forsøker dermed å appellere til foreldre for å sikre interessene til sine største medlemmer, de kommersielle barnehagekonsernene.

Et raskt søk på SSBs side om barnehager og eierformer forteller oss egentlig det meste vi trenger å vite om foreldres frihet til å velge barnehage. Siden barnehageforliket i 2003, har antall kommersielle barnehager i konsernselskaper økt, mens de mindre, private og de private ideelle barnehagene har minket i takt med veksten til de store kommersielle.

I Bergen har de kommunale barnehageplassene lenge utgjort i underkant av en tredjedel av barnehageplassene, så når PBL snakker om mangfold i barnehagetilbudet, så handler det ikke om eierskap eller selskapsstrukturer.

På Bømlo, f.eks. finnes det ingen kommunale barnehageplasser, så der må foreldre velge mellom tre ideelle barnehager og fem kommersielle. Den mest lønnsomme barnehagen i Bømlo kommune er en del av Espira-konsernet, som er organisert i PBL.

Den hadde i 2019 et overskudd på nærmere 18 prosent, som tilsvarer et overskudd per barn på 35.503 kroner, ifølge Fagbladets database Barnehagesjekken. Som kontrast kan det være greit å nevne at den gjennomsnittlige årlige avkastningen på Oslo Børs i 2007-2016 var 8,4 prosent.

I Velferdstjenesteutvalgets rapport i 2020, peker utvalget på at 39 prosent av barnehagekonsernene har urimelig store overskudd, altså driftsmargin på over 6 prosent, og dette vil vi i SV få bukt med. I SV ønsker vi oss kommunale og ideelle barnehager, som ikke organiserer seg som bedrifter med profittmotiv. Det mener vi er til barnets beste.

Les også

Lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen

Storberget-utvalget har et særlig interessant innspill til en fremtidig barnehagesektor, som Lindboe unnlater å nevne. Utvalget har diskutert muligheten for å innføre krav om at barnehagene må organiseres som egne rettssubjekt med forbud om å drive annen virksomhet. En slik løsning vil PBL utvilsomt motsette seg på det sterkeste.

Forslaget fortjener grundig og redelig debatt, for det har potensiale til å bli et svært nyttig verktøy til å sikre at kommersielle aktører ikke får flyttet rundt på kommunale bevilgninger i kompliserte selskapsstrukturer. Muligheten for å forhindre at enorme summer går til ulike former for internfakturering, som til husleie mellom selskap i samme konsern, kan gi oss gode muligheter til å sikre at penger som skulle gått til å satse på kvalitet i barnehagene ikke forsvinner ut i konsernbidrag og liknende.

For SV, som går til valg på å forby profitt i barnehagesektoren, er prinsippet om at barn ikke skal være lønnsomme produkter i et marked helt fundamentalt. Vi vil at skattemidlene vi har satt av til velferd for de mange skal brukes til akkurat det.

Les også

Hele den private sektoren er i sjokk