Bergen kirkelige fellesråd (BKF) avslørte torsdag at Mette Svanes blir ny kirkeverge i Bergen.

– Dette var noe jeg ønsket sterkt. Så jeg er veldig stolt og glad i dag. Jeg har alltid vært interessert i kirkens plass i bysamfunnet, og gleder meg til å tilrettelegge for det på best mulig måte, sier Svanes til BA.

Svanes jobber i dag som direktør for Plan og bygningsetaten i Bergen kommune.

– Det er aldri kjekt å forlate en jobb, men timingen var god for meg nå. Jeg har fått vært med på veldig mye, og forberedt mange store saker for byen. Nå kan andre ta over på en god måte, og jeg kan bruke min erfaring til det beste for BKF.

Hun forteller at hun har vært engasjert i kirken, helt fra hun var en liten jente.

– I dag jobber jeg for eksempel frivillig som klokker i Birkeland kirke, forteller Svanes.

– Hvilke planer og ambisjoner har du for kirken i Bergen?

– Jeg går til en solid organisasjon. Det viktigste for meg er å fortsette det gode arbeidet, og samtidig videreutvikle det på en best mulig måte. Det skal skje store endringer i kirken fremover, som det skal bli spennende å være med på.

– Enorm innsats

– Vi er svært fornøyde. Mette Svanes er en erfaren og dyktig leder, og kjenner kirken godt, sier leder av fellesrådet, Bjørg Sveinall Øgaard, i en pressemelding.

Svanes sin kommende ekssjef, byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG), sier til BA at BKF er heldige.

– Mette Svanes har gjort en enorm innsats for at bergenserne skal ha gode liv i byen, men også for natur og miljø, sier Bakke.

Som plansjef har Svanes hatt svært stor innflytelse på hvordan Bergen ser ut og oppleves.

– Bergen er nasjonalt anerkjent for sitt planfaglige miljø, blant annet fordi Svanes har gjort en meget god jobb som leder.

Biskopen jublet høyt

Svanes starter i jobben som kirkeverge til høsten. Nåværende kirkeverge Asbjørn Vilkensen går da over i pensjonistenes rekker.

– Vi gleder oss stort over ansettelsen. BKF får en leder med høy kompetanse innen virksomhetsområdene våre – kirkebygg, gravplass og kirkeliv, sier Vilkensen.

Bergen kirkelige fellesråd har 160 ansatte, fordelt på administrasjon og 25 kirkesokn. De har ansvar for 34 kirkebygg og byens 27 gravplasser. Prestene er ansatt i Den norske kirke, med biskop Halvor Nordhaug som leder.

– Da jeg så meldingen om at Mette var ansatt, sa jeg spontant og høyt «ja»! forteller Nordhaug.

Biskopen kjenner Svanes fra ulike sammenhenger.

– Jeg har et svært godt inntrykk av henne. Med sin bakgrunn som direktør for Plan- og bygningsetaten har hun de beste forutsetninger for å bli en god kirkeverge. Jeg ser frem til samarbeidet.

– Byens mektigste byråkrat

Geir Steinar Dale (Ap), leder for Utvalg for miljø og byutvikling, beskriver Svanes som en markant personlighet for byutvikling gjennom flere år.

– Jeg må innrømme at jeg er en smule overrasket nå. Hun har, sammen med politikerne, stått bak en ny utvikling i byen gjennom Kommuneplanens arealdel. Jeg hadde trodd at hun ville følge opp det arbeidet videre, sier Dale, og legger til:

– Men jeg vet jo ikke noe om hvorfor hun skifter beite. Det er åpenbart en viktig funksjon hun går inn i også. Jeg ønsker henne lykke til, og tror at hun blir en utmerket kirkeverge.

– Er hun byens mektigste byråkrat?

– Det kan jeg bekrefte. Hun har en stilling med vidt spekter og mange funksjoner, og har fremstått som svært markant og dyktig.

– Hvilke krav stilles til hennes etterfølger?

– Vi er inne i en omfattende brytningstid i byutviklingspolitikken, der vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Plansjefen må være en person med evne til å videreføre det påbegynte arbeidet, og som kan samarbeide bredt – både med det politiske miljøet og med utbyggerne.