Møtet i hovedstyret ble holdt i Høyres hus i Kong Oscars gate i Bergen sentrum.

Der ga Christine Meyer og resten av forhandlingsutvalget med Eivind Nævdal-Bolstad og Charlotte Spurkeland styret en orientering om «den politiske situasjonen».

Saken som nok ble mest diskutert er partiets holdning til bybanespørsmålet. Sp og Frp forlot forhandlingene da de ble nektet å forhandle om Bybanen i tunnel.

Etter nærmere to timer kom Christine Meyer ut.

– Jeg har nå orientert partiet om forhandlingene. Vi jobber videre med full styrke, sier Meyer til BA.

– Har dere diskutert Bybanen?

– Vi har selvfølgelig diskutert Bybanen. Det har vært en åpen diskusjon på møtet, det er det alltid i Høyre.

– Blir det bybane-ultimatum?

– Jeg kommenterer ikke forhandlingene, svarer Meyer.

Fungerende ordfører Eira Martinsen Garrido (SV) hadde mandag samtaler med de ulike partiene i det nyvalgte bystyret.

Etter samtalene ble det kjent at det er flere partier som stiller seg bak byrådsleder Rune Bakervik (Ap) enn byrådslederkandidat Christine Meyer (H), men at det er visse forbehold knyttet til støtten.

Marit Warncke beskriver stemningen på møtet som god.

– Det er en konstruktiv dialog, mer kan jeg ikke si. Stemningen i Høyre er god. Vi har vunnet et valg, sier hun til BA.

Men dere er jo et stykke fra flertall?

– Det er ingen hemmelighet at den parlamentariske situasjonen er vanskelig, men stemningen er god.

Heller ikke Warncke vil svare på spørsmål om hvordan møtet forholder seg til et bybane-ultimatum.

Saken oppdateres