Beboere kjemper for ny turvei

Av

Beboere i Kringlebotn og Sædalen så seg lei på forholdene for fotgjengere og syklister. Nå har de fått kommunen til å behandle saken.