I forrige uke ble det gjort flere observasjoner av et stort kattedyr som gikk gatelangs på Sørstrøno i Bjørnafjorden kommune.

Kattedyret har senere vist seg å være en serval – en afrikansk savannekatt som er ulovlig å eie privat i Norge.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har siden blitt koblet på. Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Nils Kristian Grøvik, sier til BA at Miljødirektoratet jobber med en anmeldelse av forholdet, som de satser på å sende inn i løpet av uken.

Tror dyret blir avlivet

Han har drodlet ulike alternativer og sier at han kun ser ett mulig utfall for dyret, dersom politiet følger opp anmeldelsen.

– Privat hold er ikke aktuelt, fordi det er forbudt og fordi det ikke er god dyrevelferd. Retur til opprinnelseslandet i Afrika er heller ikke aktuelt, fordi den mest sannsynlig ikke vil overleve, og fordi vi ikke vet hvor i Afrika dyret er fra, sier Grønvik.

Det gjør at det ikke er særlig mange alternativ igjen, forteller Grønvik.

– Vi kan like godt si det som det er: Avlivning er nok dessverre eneste forsvarlige utvei, sier han og følger opp:

Det er normalt med avlivning når folk importerer dyr ulovlig, og at det er en naturlig konsekvens av slik aktivitet. Jeg ser ikke noe annet alternativ.

Politiet som må hente dyret

Først skal Miljødirektoratet imidlertid i et møte med Mattilsynet hvor ulike hensyn vil bli drøftet. Ifølge Grønvik håper de at dette møtet finner sted på fredag.

Dessuten er det politiet som må hente dyret etter at det foreligger en anmeldelse. Miljødirektoratet verken etterforsker eller aksjonerer i slike saker.

– Vi har god erfaring med at politiet avklarer alvorlig miljøkriminalitet. Nå må vi få på plass en anmeldelse i løpet av uken, det må være målet, sier Grønvik.

Seniorrådgiveren sier samtidig at de ikke er kjent med hvor dyret befinner seg. BA forstår det slik at servalen kom hjem til den kvinnelige eieren i Os, hvor den fortsatt skal holde til.

– Mattilsynet skal ha møte med Miljødirektoratet denne uken, utover dette har vi ikke mer informasjon å gi ut, svarer Egil Ulvik fra Mattilsynet, på spørsmål om det skal foregå et møte og når.