– Jeg er i utgangspunktet evig optimist, men nå begynner jeg å bli oppgitt, sukker Atle Hilmar Midtbø, styreleder i IL Bjarg.

I mange år har idrettslaget forsøkt å få bygget Bjarg Arena, en ny flerbrukshall som skal løfte idrettstilbudet i Bergen sør. I vår vedtok årsmøtet i idrettslaget at de kunne ta opp et lån på 130 millioner for å få realisert hallen.

Men siden den gang har de estimerte kostnadene for hallen økt med omtrent 14 millioner kroner - fra 117 til i overkant av 130 millioner. Det skyldes i all hovedsak økte materialkostnader, høyere strømpriser og kostnader til infrastruktur.

– Nå har kostnadene bikket rammen fra årsmøtet. Hvis vi ikke drar opp 10-15 millioner, så har vi ikke penger til hallen.

– Spøker det for hele prosjektet nå?

– Ja, nå føler jeg det. Spøkelset er større enn det har vært før. Nå er det mer usikkert enn det noen gang har vært, svarer Midtbø.

Bjarg-lederen understreker at hallprosjektet må være bærekraftig.

– Jeg vil ikke dra i gang dette hvis det ender med at idrettslaget sliter økonomisk om ti år.

Fanaposten omtalte nyheten tidligere denne uken.

Venter på svar

Midtbø skryter uhemmet av finansbyråd Per-Arne Larsen (Venstre), som har hjulpet idrettslaget med å finne en finansieringsmodell for hallen.

Men Bjarg-lederen fortviler over saksbehandlingstiden hos plan- og bygningsetaten.

– Vi har sendt inn en tiltaksplan som vi venter på å få godkjent. Den ble sendt inn i mars, og noe ble ettersendt i mai. De skulle ha kort behandlingstid, men jeg har ikke hørt noe ennå. De har sikkert sitt å stri med, men det må være en fornuftig behandlingstid, sier Midtbø.

Trond Haugen, seksjonsleder på byggesaksavdelingen i Plan- og bygningsetaten, understreker at behandlingen av tiltaksplanen må ses i sammenheng med en rapport om deponigass på området der hallen skal bygges.

– Dette har vært på høring til Statsforvalteren og Bymiljøetaten, der vi mottok svar rett før ferien. Vi skal starte behandlingen av tiltaksplanen nå, og vil i den prosessen involvere de ulike aktørene, sier Haugen.

– Det er kompliserte grunnforhold med hensyn til forurensing og gassdannelse, da hallen skal føres opp i randsonen til et tidligere avfallsdeponi. Det er viktig at dette blir tilstrekkelig ivaretatt, både i byggeprosessen og for fremtidige brukere, legger han til.

Ønsker dialog med kommunen

Hvis alle papirene går i orden, mangler Bjarg uansett 10-15 millioner for å kunne realisere hallen.

– Vi håper å få en dialog med Bergen kommune rundt dette. Vi må se om det finnes løsninger, sier Midtbø.

Personene rundt Trond Mohn er tidligere informert om hallplanene.

– Hvis Mohn kommer med en pott - vi trenger ikke penger til hele idrettshallen, vi skal klare 130 millioner selv - så hadde det vært himmelsk. Vi har såpass god økonomi at vi skal klare et lån på 130 millioner, sier Bjarg-lederen.

Frem til nå har klubben brukt tre millioner på hallprosjektet.

– Og nå vet vi ikke om vi får bygget hallen, det er det verste. Jeg føler dette er en utmattelseskrig, sier Midtbø.