Mindre antibiotikaresistens gir håp om lavere dødstall

I Italia og Spania er dødstallene blant innlagte med korona skyhøye. Høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier kan være en årsak. – I så fall er Norge bedre stilt, sier professor og lege ved Haukeland sykehus Stig Harthug til BA.