Mindre himmel på jorda med UDI

Av

I Bergen kan vi vel ikkje finna oss i at staten hersar med menneske sine grunnleggjande behov?