Tore ble født på Laksevåg i 1943 med direkte utsikt til byen som skulle få glede av hans mangeårige arbeid med byutvikling og arealplanlegging. Etter utdannelse som arkitekt ved University of Glasgow vendte han tilbake til Bergen i 1970. Han ble ansatt i konsulentselskapet Viak AS, og etter et kort opphold i Bergen kommune ble han en sentral planlegger i fylkets plan- og utbyggingsavdeling under Vemund Ytre-Arne.

I fylkeskommunen arbeidet han tett sammen med kommunens generalplanavdeling, ledet av Jon Digranes. 1978 begynte Tore som planlegger i konsulentselskapet Asplan AS, der han ble frem til 1990, de siste årene som daglig leder sammen med Tore Skulstad.

I 1990 etablerte vi tre det bergenske konsulentselskapet Opus Bergen AS. Selskapet var Tores hjertebarn og han bygde det opp til bergensregionens viktigste konsulentselskap innenfor region-, areal- og byplanlegging.

Tore var en enestående produktiv fagperson. Han kombinerte en nådegitt evne til å visualisere planforslag med en klar analytisk holdning til byplanleggingens grunnleggende leveregel: klargjør problemet, identifiser alternative løsninger, legg frem konsekvenser og anbefal en løsning. Tore var gjennom hele sin profesjonelle karriere tro mot denne leveregel. En del byråkrater og politikere han møtte på sin vei ønsket nok ofte enklere og mer personlig motiverte løsninger på lokale utfordringer!

Tore Jensens profesjonelle arbeid er grundig dokumentert. Ingen enkel fagperson har deltatt i flere prosjekter eller har i større grad påvirket den fysiske utvikling i bergensregionen i løpet av de siste 20–30 år enn ham. En viktig, faglig basert periode i vår regionale planleggingshistorie er over med Tores bortgang.

Men Tore var langt mer enn en dyktig planlegger. Han var også samfunnsengasjert og aktiv innenfor en rekke områder. Sentral i etablering av Selegrend Borettslag i Åsane, mangeårig redaktør i Åsaneposten, sentral i etablering av By- og bydelslisten ved kommunevalget i Bergen i 1975, og en av initiativtakerne til etablering av Åsane Rotary Klubb, er eksempler på hans brede engasjement.

Tore hadde også et livslangt, nært forhold til naturen fra fjord til fjells her på Vestlandet. Hyttelivet ved fjorden, skøyteferder i havet om sommeren og jakt- og skiturer på Hardangervidda høst og vår. Det er ikke få hyttebøker Tore har fylt med sine humoristiske og innsiktsfulle tegninger og poengterte kommentarer.

De av oss som også har fått oppleve disse sidene ved Tore sitter igjen med minner om en sjenerøs og raus person, en god turkamerat og en kjær venn.

Slainte Tore, may a decent malt accompany ye wherever ye roam!

Våre tanker går til Marith, Børre, Askill og Taral med sine familier. Minnene er mange og gode.

Vi lyser fred over samfunnsbyggerens minne!