Universitetet i Bergen er i dag de eneste i landet som tilbyr klassisk teatervitenskap.

Et fag som utdanner dramaturger, produsenter, inspisienter, informasjonsmedarbeidere og kritikere.

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet (HF) la denne uken frem «Faglig bemanningsplan 2023–2025» der det foreslås at to av tre stillinger i teatervitenskap fjernes og ikke erstattes i løpet av samme periode.

Grunnen er at kostnadene er langt større enn inntektene, forteller dekan ved HF-fakultetet, Camilla Brautaset.

– Den økonomiske situasjonen gjør at vi ikke er i stand til å kunne erstatte de som går av med pensjon i alle stillinger til BA.

Saken ble først omtalt i Khrono.

– Med tungt hjerte

Den økonomiske ubalansen skyldes ytre forhold, kutt i sektoren som treffer alle institusjoner ved UiB, men spesielt HF, som ikke har noe mer igjen å kutte på, kommer det frem i saksdokumentene til «Faglig bemanningsplan 2023-2025».

– Dette er noe vi gjør med et tungt hjerte. Utgiftsposten vår er lønn, men ingen kommer til å bli oppsagt eller miste jobben. Prioriteringene i bemanningsplanen er gjort ut fra hensynet til fakultetet som helhet. Det innebærer at en heller ikke kan forvente at alle vil være enige, sier Brautaset videre.

Forslaget skal opp til behandling og diskusjon i fakultetsstyret på tirsdag. Dersom vedtaket fattes, vil kun én vitenskapelig stilling knyttet til teatervitenskap gjenstå i Bergen.

I dag har faget tre vitenskapelige ansatte, og rundt 40 studenter på bachelornivå, fire på master, og to stipendiater.

– Hva kan én ansatt på et fag gjøre?

– Det blir konsekvenser for studietilbudet. Men den som er igjen står fritt til å fortsette, sier dekan Brautaset.

– Er en skam

Millan Persdotter Persson, daglig leder for Cornerteateret i Bergen, mener derimot at det mer eller mindre vil bety en nedleggelse av hele faget.

For ti år siden ble disiplinen lagt ned i Oslo. Nå er flere bekymret for at det samme vil skje i Bergen.

– Om dette går igjennom vil det svekke teatermiljøet i hele landet. Om det blir null tilvekst er det enormt tap. Bergen skulle ta nasjonalt ansvar, og det har ikke blitt gjort, sier Persdotter Persson og legger til:

– Ibsen er på verdensbasis den meste spilte dramatikeren etter Shakespeare. At Norge som nasjon ikke skal ha et eneste utdanningstilbud for teatervitenskap? Det er en skam.

– Krevende for alle

Tidligere teatervitenskapsstudenter har i dag innflytelsesrike stillinger i Norsk teater landet rundt.

Faget har derfor mange i ryggen, og kuttene vekker sterke reaksjoner.

Forrige gang det ble truet med nedleggelse ved Universitetet i Bergen i 2017, ble det mobilisert så kraftig at medlemmene i fakultetsstyret bestemte seg for ikke å vedta kutt.

Nå er Facebook-gruppen «Bevar teatervitenskap» med sine 1100 medlemmer, igjen aktiv.

– Kan det samme skje igjen, at det snur?

– Det er det fakultetsstyret som bestemmer. Dette er krevende for absolutt alle. Med saksfremlegget er den grundige prosessen beskrevet og det står også tydelig hva som er kriteriene som legges til grunn for forslagene, sier Brautaset.

Teatersjef Persdotter Persson mener forslaget er lagt frem nærmest som et notat i bemanningsplanen, en uke før beslutningen fattes, og kaller dette en uvanlig fremgangsmåte.

– Det har ikke blitt flagget i forkant. Det motsatte faktisk, da det nylig ble utlyst en ny doktorgradsstilling i teatervitenskap med flere søkere, mener teatersjefen.

Dekanen forteller at HF har hatt en felles bemanningsplan siden 2010, og har fulgt samme prosedyre i år som tidligere år, der dette blir sendt ut en uke for styremøtet.

- Dessverre viste den nylige utlysningen hvor krevende rekrutteringssituasjonen er til dette fagfeltet, da vi kun fikk seks søknader, avslutter Brautaset.

– Unikt i Norge

Nå oppfordrer fagmiljøet, scenekunst- og teatermiljøene i Norge til å støtte et opprop mot å fjerne de to stillingene.

– Hovedmålet med oppropet er at dette ikke skal skje. Først og fremst er det for å få utsatt avgjørelsen, sier Persdotter Persson.

I et av de mange utsagnene for å redde faget kan du blant annet lese:

– Teatervitenskap ved UiB er unikt i Norge med sin «klassiske» teatervitenskapelige profil, der fokus rettes mot norsk teaterhistorie, dramaturgi og samarbeid med de profesjonelle teatrene.

Teaterfestivalen i Fjaler, ved Torkil Sandsund, uttaler følgende:

– Universitetet har et større samfunnsoppdrag. Teatervitenskap og fagmiljøet har i høy grad vært drivende for utviklingen i Vestlandet og nasjonalt gjennom en årrekke. Denne ressursen kan vi ikke være foruten.


– Enormt tragisk

Påtroppende teatersjef ved DNS, Solrun Toft Iversen, mener en nedleggelse vil true hele teaterfeltet.

Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterleiarforum, der Toft Iversen er leder for sistnevnte, har sendt et felles utsagn der de uttrykker sin uro. Mottaker er UiB, med kopi til Kunnskaps- og kulturdepartementet.

– Det er så mange som jobber på DNS, BiT, Det Vestnorske Teateret og folk over hele landet som går ut i jobb fra teatervitenskap. En så dramatisk nedbemanning i faget vil være enormt tragisk. Norsk teater trenger norsk teatervitenskap, mener Toft Iversen, og utdyper:

– Dette truer hele teaterfeltet, det truer samfunnsberedskapen som teatervitenskap er en del av og i praksis medfører dette en alvorlig svekkelse av fagmiljøet for en kritisk diskurs i Norge, og det rammer utviklingen av viktige ressurser i bransjen.

Rosendal Teater, Black Box Teater og BIT Teatergarasjen oppfordrer fakultetsstyret til å finne andre løsninger på sin økonomiske utfordring, og håper andre instanser ved UiB og myndighetene nasjonalt trår til for å redde faget.

– Teatervitenskap i Bergen har stått i særstilling i sin formidling mellom teaterteori og praksis. Et lite institutt som har satt satore spor i hele Teater-Norge, signerer Jørgen Knudsen, Alexander Roberts og Fu Kuen Tang.