Mandag 19.12 la strafferådet frem sine anbefalinger for endringer av flere lover rundt sex, én av dem angående den seksuelle lavalderen. De foreslår å senke den til 15 år, istedenfor 16 år slik den er i dag.

Dette begrunnes med at barn som nærmer seg seksuell lavalder skal få større rom for å utforske sin seksualitet i samhandling med jevngamle. Per i dag er det ulovlig å ha sex med et barn under 16, i teorien også dersom det er et kjærestepar med noen måneders aldersforskjell. Det finnes for øvrig en paragraf som presiserer mulighet for straffebortfall dersom begge partene er omtrent jevne i alder og utvikling.

Slik jeg ser det, oppstår det flere problemer fra lovforslaget enn det gjør løsninger. Dersom målet er å la barn som nærmer seg seksuell lavalder få utforske seksualiteten med jevngamle, er den selvfølgelige løsningen i mine øyne å endre den ovennevnte paragrafen fra «mulighet for straffebortfall» til «lovlig».

Setningen «du er veldig moden for din alder», er for mange et blinkende varsellys, og det med god grunn.

Frøya Sjo

Dermed vil det være fullt mulig for en nettopp fylt 16-åring og en nesten 16-åring å ha sex uten frykt for straff. Dersom det foreligger ulovlig utpressing, tvang eller manipulering, kan retten bedømme at partene ikke er jevne nok i utvikling. Da holder det å måtte bevise at partene hadde sex, istedenfor å bevise at offeret gjorde det klart at det var ufrivillig, og terskelen for å straffe den skyldige er fremdeles overkommelig.

Fordi det er nettopp en lavere terskel for straff den seksuelle lavalderen muliggjør.

De aller fleste voldtektssaker blir henlagt, ofte på bakgrunn av manglende bevismateriale, eller «ord mot ord», som vi kjenner det. Er offeret under 16 år, holder det å bevise at man hadde sex, uavhengig av samtykke. Dette er fordi man ikke anses som moden nok til å kunne gi et samtykke før den tid.

Å kalle 15 åringer for umodne kan kjennes nedlatende, men det er viktig å huske på at det skjer i omtrent alle deler av livet. Man er ikke moden nok til å kjøre bil før man er 18 år, og ikke moden nok til å kunne straffes for lovbrudd før man er 15 år.

Et sted må grensen trekkes. Det vil alltid være noen som burde fått lov til noe tidligere, og noen kanskje senere.

Fordi noen 15 åringer er jo veldig modne for sin alder, ikke sant? Setningen «du er veldig moden for din alder», er for mange et blinkende varsellys, og det med god grunn. Det er et av de beste argumentene å komme med dersom man vil rettferdiggjøre hvorfor man har sex med eller innleder et forhold med noen som er betraktelig yngre enn seg selv.

Da jeg var 15 år, ble jeg kalt moden for min alder. Det var jeg. Men jeg vet også at dersom jeg som nettopp fylt 15-åring hadde kommet utfor en mann i sine sene tenår eller tidlige tjueår som hadde prøvd sitt beste på å utnytte meg, hadde jeg nok hatt vansker med å si nei – uansett hvor moden jeg var. Og jeg tviler på at jeg er den eneste som kan si det.

Det er allerede et stort nok problem at 16-åringer blir utnyttet, la oss ikke senke det til 15-åringer også.

Helt til sist vil jeg gjerne trekke oppmerksomheten til medlemmene av strafferådet: Seks personer, bestående av to professorer innen juss og kriminologi, to advokater, én lagdommer og én politifaglig etterforsker. Mange loveksperter, ingen med nevneverdig kompetanse innen barns utvikling eller psykologi.

Er det de vi skal la bestemme om 15-åringer er modne nok til å kunne gi samtykke?