Krigsminnet skal bli til barnehage

Av

«Belsenbygget» ble reist under andre verdenskrig. Tomten skal totalt omformes og planleggerne i kommunen foreslår å gjøre murbygget om til barnehage.