(Siste)

Julefreden senker seg ikke over trafikken før det faktisk er jul, og mange har flere timer i bil foran seg de nærmeste dagene.

Er du nødt til å svare på mobilen som ringer, må du ha tatt noen forholdsregler. Tekstmeldingen som tikker inn må vente.

– Det er kun oppstart, gjennomføring og avslutning av samtale som er tillatt, under forutsetning av at mobiltelefonen er plassert i en holder. Den kan også styres via håndfrie løsninger, som en knapp på rattet eller lignende – da kan du ha mobilen i en veske, lomme eller i midtkonsollen. Likevel vet vi at det dessverre brytes lover og regler dagligdags som setter en selv og andres liv i fare, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Bruker du 23 sekunder på å skrive en kort SMS, kjører du over en halv kilometer uten å fokusere på veien når farten er 80 kilometer i timen.

– I tillegg viser forskning fra England og Australia at sjåfører som tekster mens de kjører er like uoppmerksomme som promillekjørere med 0,8 til 1,0 i promille, sier Ryste.

Bare en enkel telefonsamtale øker reaksjonstiden med nesten ett sekund. Det høres kanskje lite ut, men i fart utgjør det mange meter.

– De som bryter loven, tror ikke at mobilbruken påvirker kjøringen, men i bilen skal du ha full oppmerksomhet på veien hele tiden, påpeker Camilla Ryste.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring blir likevel i svært liten grad respektert.

Som et tiltak for å få bilistene til å respektere forbudet, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.

Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Bryter du mobilforbudet under kjøring, vil det medføre to prikker i førerkortet. Er du fortsatt inne i prøveperioden, får du fire prikker. I dag gir brudd på forbudet 1.700 kroner i bot. Fra nyttår får du altså prikker i tillegg.

– La mobilen hvile når du kjører, så vi alle kommer oss trygt hjem til jul, avslutter Camilla Ryste. (ANB)