(Siste)

- At nesten 60 prosent bryter loven er bekymringsverdig., sier produktsjef hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Nullvisjon

I en undersøkelse fra Infact på vegne av dekkprodusenten svarer kun 44 prosent at de ikke har brukt håndholdt mobil mens de har kjørt bil. I Norge har det vært forbudt å bruke håndholdt mobil mens man kjører bil siden 2000.

Blir du tatt, får du en bot på 1.700 kroner.

– Vi har et mål om null ulykker, dødsfall og skadede i trafikken. Det er ikke sikkert teknologien alene kan gjøre at vi oppnår denne visjonen. Også holdningsendring må til, og da er dette skremmende tall, mener Knudsen.

I loven står det at man har lov til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder. Holderen skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

Høyere risiko

Kun 10,8 prosent svarer at de har brukt håndholdt mobil mens de har kjørt bil den siste uka.

– Mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn vanlig kjøring, ifølge Samferdselsdepartementet. Problemet er nok at boten i dag kun er på 1700 kroner, og det er ikke avskrekkende nok. Vi støtter forslaget om å innføre prikker i førerkortet hvis man bruker håndholdt mobil når man kjører bil, sier Knudsen.

I undersøkelsen kommer det frem at menn bryter loven noe mer enn kvinner, og det er de over 65 år som er desidert mest lovlydige. I denne gruppen svarer kun 1,8 prosent at de har brukt håndholdt mobil i bilen den siste uken, mens hele 19,3 prosent av de mellom 30 og 44 år svarer det samme.

Blant de yngste mellom 18 og 29 år svarer 12,7 prosent at de har brukt håndholdt mobil i bilen den siste uka.

Selvkjørende biler

Noe av det dekkprodusenten jobber mye med er selvkjørende biler.

– Den dagen bilene kjører av seg selv, vil vi unngå mye av problematikken med uoppmerksomme sjåfører. Derfor er selvkjørende biler et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å eliminere ulykker fra veiene. Det er imidlertid fortsatt noe år igjen til vi er der, og derfor må vi jobbe med blant annet holdningsskapende arbeid her og nå, sier Knudsen. (ANB)