1. juli er det duket for prisøkning i bomringen i Bergen.

For vanlige personbiler vil avgiften for å passere øke fra 15 til 25 kroner.

Samtidig blir rabattavtalene kuttet, slik at laveste sats blir 20 kroner for hver passering.

Det innebærer en dobling av prisen.

– IDIOTISK, MEN NØDVENDIG

Takstene økes for å skaffe penger blant annet til bybanebygging til Flesland, bilveier og gang- og sykkelveier (les mer i denne saken).

Og som alltid når det er snakk om bompenger: Folk blir sure.

Tord-Eirik Børdal i Åsane har opprettet protest-gruppe på Facebook. For ham er det prinsippet som teller.

– Det blir feil at bilistene skal betale for Bybanen. Vi trenger Bybanen, vi må gjøre noe med klimaet og alt det der, men det er galt å straffe bilistene, sier Børdal til BA.

Han registrerer at mange bergenspolitikerne er enige med ham.

– Det var vel Filip Rygg som sa at bompengeøkningen er idiotisk, men nødvendig.

– JEG ER MEST OPPGITT

Han er inne på noe, det byråden for byutvikling sa til BT etter at økningen ble kjent, var følgende:

– Rent personlig synes jeg denne takstøkningen er irriterende, men den er like fullt et nødvendig onde for at vi skal få Bergen til å gå rundt, uttalte Rygg.

– Jeg er egentlig mest oppgitt. Men det er nok en del som kommer til å slite økonomisk, også, sier Børdal.

– Jeg er klar for en ny regjering.

– Du vet hvem som styrer i denne byen?

– Ja, jeg vet det er Høyre som styrer! Det er jeg fullt klar over, ler Børdal, og legger til at det også er diverse andre saker som gjør at han ønsker et regjeringsskifte.