Klokken 1551 onsdag ble det meldt at Lyderhorntunnelen måtte stenges fordi en buss hadde fått motorstans i vestgående løp.

Det førte til trafikale problemer, så politiet rykket ut og fikk iverksatt manuell dirigering forbi stedet. Etter hvert fikk en tungbilberger fjernet bussen.

Cirka en time senere, klokken 1645, ble det stopp i Damsgårdstunnelen. Også da i retning Sotra, fordi en bilberging gjorde det nødvendig å stenge tunnelen.

Rundt 20 minutter senere ble Damsgårdstunnelen åpnet igjen.