TEKNOFIL.NO" /> TEKNOFIL.NO" /> Gå til sidens hovedinnhold

App kan redde liv

Artikkelen er over 9 år gammel

Last den ned før det er for sent.

Drops Førstehjelp er en applikasjon som skal lære deg livreddende førstehjelp. Last den ned nå, for når ulykken først er ute er det for sent, skriver Teknofil.no.

VIKTIG STARTHJELPDet er ikke vanskelig å argumentere for å lære seg førstehjelp. Det finnes mye statistikk som viser betydningen av at hjelpen kommer raskt i gang, når en livstruende skade er oppstått. Det du gjør i tiden fra en skade oppstår og til autorisert personell overtar kan være helt avgjørende for utfallet av hendelsen. Derfor er kunnskap om førstehjelp livsviktig.

Ikke alle føler seg beredt til å trå til når det trengs. Mange frykter at de skal gjøre noe galt, og denne frykten, i kombinasjon med sjokket over å stå oppe i en dramatisk situasjon, kan føre til handlingslammelse.

Livreddende førstehjelp er ikke vanskelig å lære. Det første du kan starte med er jo å skaffe deg appen Drops Førstehjelp fra AppStore. Den koster 14 kroner, og gir en god innføring i hvordan du skal opptre når livstruende skade eller sykdom oppstår.

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE

Forsiden på applikasjonen gir deg fem valg. Disse er Livløs person, Fremmedlegeme i hals, Hjerneslag, Førstemann på ulykkesstedet og Indre blødning.

Når du har valgt et tema får du opp en kort oversikt over hva du skal gjøre om pasienten har et fremmedlegeme i halsen. Det står også at fremgangsmåten gjelder for personer over ett år, som hverken klarer å hoste eller snakke. Den første beskjeden du får er å ringe 113, og det er lagt inn en snarvei til å ringe dette nummeret på skjermen.

Du får også opp to alternative valg – den ene sender deg til instruksjonsvideoer der du kan se hvordan du skal gå frem, mens den andre fungerer som en noe mer utfyllende lærebok.

FAGLIG OPPDATERT INFORMASJON

Rådene i boka er i tråd med de som er gitt av Norsk Førstehjelpsråd. Om det er en stund siden du gikk på førstehjelpskurs, kan det være lurt å laste ned applikasjonen for å gjenoppfriske kunnskapen. Metodene revideres med jevne mellomrom, og Norsk Førstehjelpsråd er en slags fasit for hva som for øyeblikket er regnet som de mest effektive metodene for livreddende førstehjelp.

Instruksjonsvideoene er godt laget og gjør det enkelt å følge med. Se på disse videoene i fred og ro før ulykken inntreffer. Selv om det er mange tips å hente i Drops Førstehjelp, er det vanskelig å bruke appen på en fornuftig måte med blod på fingrene og 140 i puls.

Enda bedre – gå et førstehjelpskurs, og bruk appen for å friske opp hukommelsen.

LITT SMÅPLUKK

Applikasjonen er godt skrudd sammen, men vi oppdaget også en liten feil. Snarveien til 113 på listen over hva vi skal gjøre med en livløs person virker ikke.

En annen funksjon vi gjerne skulle hatt er nødkoordinater. GPS’en i telefonen vil vise den nøyaktige posisjonen på ulykkesstedet, men å fomle etter disse opplysningene i en stresset situasjon tar unødig tid. En slik funksjon der du enkelt kan hente opp nøyaktig posisjon vil være til ekstra nytte om skaden oppstår utenfor allfarvei.

På tipset over hvordan du går frem som førstemann på et ulykkessted, burde telefonsnarveien strengt talt peke til 112, som er lokal redningssentral (LRS). Da kommer du direkte til politiet, som kan organisere redningsarbeidet og koordinere de øvrige nødetatene. Det synes også litt underlig at du skal ringe 113 før du har sjekket om det faktisk er noen som er kommet til skade. En vanlig fremgangsmåte er: Ta ledelsen - Sikre skadested - Skaff oversikt over situasjonen - Varsle.

Rådene sier heller ikke noe om hvordan du kan bidra til å forebygge sirkulasjonssvikt, stanse store blødninger, behandle brannskader eller gi riktig førstehjelp ved livstruende forgiftninger. Bruddskader er heller ikke omtalt. Bruddskader er sjelden livstruende, men kan virke kompliserende når du for eksempel skal frigjøre en skadet person fra et bilvrak. Stabilt sideleie, bevissthetstilstander eller undersøkelse av pasient er heller ikke nevnt.

Listen over hva som kunne vært med er lang, og det ville vært enklere å forstå prioriteringen av emner om forfatteren hadde prioritert strengt på de mest livstruende skadene. Men å ta med hjerneslag på listen og samtidig utelate store blødninger, virker ulogisk.

Men dette er bagateller. Det er også prisen på Drops førstehjelp. 14 kroner burde være overkommelig for de fleste. Med sine godt gjennomarbeidede instruksjonsfilmer må det ha kostet noen kroner å utvikle appen.

Om vi skulle komme med et lite ønske til, måtte det være at det ble lagt inn en funksjon som gjør det litt mer spennende å tilegne seg kunnskapen. En «ta kunnskapstesten» eller lignende ville muligens kunne motivere flere til å søke de riktige svarene. (ANB)