Faldets hjertesukk kom etter at Knut Yrvin fra Skolelinux var ferdig med sitt innlegg om konsekvensene for norske programvareleverandører dersom Mp3-loven går igjennom i Stortinget, skriver Dagsavisen.

Generasjonskløften var i det hele tatt dyp og forvirringen stor under Stortingets åpne høring onsdag.

Flere av kulturpolitikerne innrømmet åpent at de ikke helt forsto de rent datatekniske konsekvensene av Mp3-loven.

– JEG ER BARE 40

Høringens møteleder Olemic Thommessen fra Høyre ga åpent uttrykk for at han synes det var vanskelig å henge med på Linux-innlegget, som florerte av datatekniske uttrykk som DRM-verktøy og Windows Media Player.

– Men dette er jo et krevende område i rask endring, sa han, mens Fremskrittspartiets Ulf Erik Knudsen bemerket at man ikke trengte å være i 60-årene for å føle at dette var vanskelig:

– Jeg er bare 40, og jeg synes også dette er veldig vanskelig, sa Knudsen.

- INGEN UNNSKYLDNING

– Disse politikerne er faktisk med å vedta noe de ikke selv forstår. Eller rettere sagt: De forstår ikke konsekvensene av det de er med på å vedta. De sier det jo selv, sier Knut Yrvin, mannen bak det vanskelige innlegget om Skolelinux under onsdagens aller siste høring om åndsverkloven i Stortinget.

– Det er tydelig at det er generasjonskløft her, men det i seg selv bør ikke være en legitim unnskyldning. Politikere som skal vedta en lov, må jo sette seg grundig inn i det området de tross alt skal lovregulere, mener Yrvin.

– HINDRET AV LOVEN

Med et kvarter til rådighet onsdag forsøkte Yrvin i rasende fart å gjøre rede for at norske programvareleverandører som Skolelinux i praksis blir utestengt hvis den nye åndsverkloven blir vedtatt slik den ligger på bordet. Yrvin viste til at Microsoft nå får full råderett over teknologien som benyttes til å lage kopi-sperrer (DRM):

– Selskaper som Microsoft får nærmest enerådende rett til å levere det nødvendige DRM-verktøyet til skoler og offentlige etater, mens norske leverandører blir hindret i dette av loven, sa Yrvin, og la til at bare Oslo kommune kommer til å tape 2,3 millioner i måneden hvis skolene må slutte med Skolelinux.

– Vi som leverer norsk programvare må også få lov til å utvikle og lage egne DRM-verktøy. Programvaren bør være fri. Denne loven er ikke tilpasset dagens datavirkelighet, og er museumslov, sier Yrvin til Dagsavisen etter høringen. (ANB)